Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže


 


Adresa: Generálne riaditeľstvo ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava
Telefón:            (+421) 02 / 208 31 680, (+421) 02 / 208 31 682
Fax:                 (+421) 02 / 208 31 696
e-mail:              vikariat(a)zvjs.sk

Generálny vikár: pplk. Mons. ThLic. Bartolomej JUHÁS SDB
Adresa:            GR ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava
Telefón:            (+421) 02 / 208 31 680
e-mail:              bartolomej.juhas(a)zvjs.sk
Počas neobsadeného miesta väzenského kaplána vykonáva duchovnú službu v ÚVTOS Želiezovce.

Zástupca vikára: por. Mgr. Rastislav Zápach
Adresa:            GR ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava
Telefón:              (+421) 02/208 31 681
e-mail:               Rastislav.Zapach(a)zvjs.sk

Samostatný odborný referent : Ing. Mária CIBULÁŠOVÁ
Telefón:            (+421) 02 / 208 31 682
e-mail:              Maria.Cibulasova(a)zvjs.sk


Banskobystrický väzenský dekanát

ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť svätého Jána Bosca na ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch
Správca:          väzenský dekan mjr. PhDr. Juraj MALÝ, SDB
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka svätého Jána Bosca
Sväté omše:     Po, Št: 18,00; Ne: 15,00; farský kostol: Ne: 7,30
Adresa:            ÚVTOS pre mladistvých, priečinok 29, 036 63 Martin
Telefón:            (+421) 043 / 28 32 111 kl. 680
e-mail:             juraj.maly(a)zvjs.sk

ÚVTOS Ružomberok
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť svätých Cyrila a Metoda v ÚVTOS v Ružomberku
Správca:           titulárny väzenský dekan kpt. PaedDr. Peter HALKOCI
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka svätých Cyrila a Metoda
Sväté omše:     Po, Ut: 10,00; Str: 9,30; Št, Pi: 10,30; Ne: 8,00,10,45
Adresa:            ÚVTOS, Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok
Telefón:            (+421) 044/ 28 32 111 kl. 680
e-mail:             Peter.HALKOCI(a)zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Farnosť:           duchovná správa
Správca:          väzenský kaplán kpt. Mgr. Ľuboš KAŠČAK, CM
Kostol/kaplnka: Kaplnka svätej Edity Steinovej
Sväté omše:     Po – Št: 9,00; Ne: 8,00, 9,30
Adresa:            ÚVV a ÚVTOS, Komenského 7, priečinok 165, 975 28 Banská Bystrica 1
Telefón:            (+421) 048 / 28 32 111 kl. 680
e-mail:             lubos.kascak(a)zvjs.sk

ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                         Farnosť blahoslaveného Pavla Gojdiča v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
Správca:           väzenský kaplán por. Mgr. Tomáš Metyľ
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka blahoslaveného Pavla Gojdiča
Sväté omše:      podľa oznamov
Adresa:             ÚVTOS, Sládkovičova 80, P.O.BOX 109,974 05 Banská Bystrica 5
Telefón:            (+421) 048 / 28 31 680
e-mail:              tomas.metyl(a)zvjs.sk
Pôsobnosť:        LRS Kováčová


Bratislavský väzenský dekanát

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť svätého Maximiliána Máriu Kolbeho v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad
                        Parnou
Správca:          väzenský dekan kpt. PaedDr. Gabriel DZVOŇÁR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka svätého Maximiliána Máriu Kolbeho
Sväté omše:     Po, Ut, St: 9,30; Št: 17,00; So: 16,00; Ne a sviatok: 9,30
Adresa:            ÚVTOS, priečinok 72, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou
Telefón:            (+421) 033 / 28 32 111 kl. 680
e-mail:              gabriel.dzvonar(a)zvjsk.sk

ÚVV a ÚVTOS Bratislava
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        farnosť blahoslavenej Zdenky v ÚVV a ÚVTOS v Bratislave
Správca:          väzenský kaplán kpt. Mgr. Andrej STREICHER
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka blahoslavenej Zdenky
Sväté omše:     podľa oznamov
Adresa:            ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1
Telefón:            (+421) 02 / 208 32 111 kl. 680 
e-mail:             andrej.streicher(a)zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť obrátenia svätého Pavla v ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
Správca:          väzenský kaplán kpt. Mgr. Rastislav FIRMENT
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Obrátenia svätého Pavla
Sväté omše:     Po –Št: podľa oznamov; Ne: 14,00, 16,00
Adresa:            ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, priečinok 7, 920 41 Leopoldov
Telefón:            (+421) 033 / 28 31 111 kl. 680
e-mail:              rastislav.firment(a)zvjs.sk


Košický väzenský dekanát

ÚVTOS Košice - Šaca
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť svätého Vincenta z Pauly na ÚVTOS Košice - Šaca
Správca:          väzenský dekan mjr. PaedDr. Rudolf GALAMBOS
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka svätého Vincenta z Pauly
Sväté omše:     Po – Št: 15,00; Ne: 13,00 (podľa potreby je možná zmena)
Adresa:            Budovateľská 1, priečinok 28, 040 15 Košice-Šaca
Telefón:            (+421) 055 / 28 32 111 kl. 680
e-mail:              rudolf.galambos(a)zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Prešov
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopku na ÚVV Prešov
Správca:          titulárny väzenský dekan kpt. Mgr. Štefan BLANÁR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka blahoslaveného Vasiľa Hopku
Sväté omše:     Ut, Str: 8,30, 12,30; Št: 11,30 pre príslušníkov;
                        Otvorené oddelenie: Št: 17,00; Ne:13,00
                        OVT Sabinov: Ne a prikázaný sviatok: 8,30
Adresa:            ÚVV a ÚVTOS, Kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov
Telefón:            (+421) 051 / 77 31 935
e-mail:              stefan.blanar(a)zvjs.sk
Pôsobnosť:       OO Prešov, OVT Sabinov

ÚVV a ÚVTOS Košice
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                         Farnosť blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča na ÚVV a ÚVTOS Košice

Správca:           väzenský kaplán kpt. Mgr. Peter NIŽNÍK
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča
Sväté omše:     Po, Str: 13,00; Ut, Št: 10,30; Ne: 9,00,10,30,14,00 (v prípade potreby úprava času)
Adresa:            ÚVV a ÚVTOS, Floriánska 18, priečinok C/12, 041 42 Košice 1
Telefón:            (+421) 055 / 28 31 111 kl. 680
e-mail:              niznikp(a)zvjs.sk

ÚVTOS Levoča
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                         Farnosť Matky Ustavičnej pomoci v ÚVTOS v Levoči

Správca:          väzenský kaplán kpt. PaedDr. ThLic. Slavomír MOLNÁR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Matky Ustavičnej pomoci
Sväté omše:     Po – So: 14,30; Ne: 8,30, 10,00
Adresa:            ÚVTOS, Námestie Štefana Kluberta 7, P.O.BOX 28, 054 28 Levoča
Telefón:            (+421) 053/ 28 32 206
e-mail:              slavomir.molnar(a)zvjs.sk


Nitriansky väzenský dekanát

ÚVTOS Nitra - Chrenová
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť Narodenia Panny Márie na ÚVTOS v Nitre-Chrenovej

Správca:          väzenský dekan kpt. Mgr. Peter HASARA
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Narodenia Panny Márie
Sväté omše:     Po – Ne: podľa oznamov
Adresa:            ÚVTOS, Vašinova 124/59, priečinok 18C, 950 61 Nitra-Chrenová
Telefón:            (+421) 037 / 28 31 206 kl. 680
e-mail:              peter.hasara(a)zvjs.sk
Pôsobnosť:      Inštitút vzdelávania ZVJS Nitra
Počas neobsadeného miesta väzenského kaplána vykonáva duchovnú službu v ÚVV a ÚVTOS Nitra.

ÚVV a ÚVTOS Nitra
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                         Farnosť blahoslavenej Zdenky Schelingovej v ÚVV a ÚVTOS v Nitre

Správca:           väzenský diakon - por. PaedDr. Milan Jozek, PhD.
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka blahoslavenej Zdenky Schelingovej
Sväté omše:      -
Adresa:            ÚVV a ÚVTOS, Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1
Telefón:            (+421) 037 / 28 32 111 kl. 680
e-mail:              milan.jozek(a)zvjs.sk

ÚVTOS Želiezovce
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                         Farnosť Božieho milosrdenstva
v ÚVTOS v Želiezovciach
Správca:          väzenský kaplán - ppor. ThLic. Martin MIŇO
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Božieho milosrdenstva
Sväté omše:     podľa oznamov
Adresa:            ÚVTOS, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Telefón:            (+421) 036 / 28 32 111 kl. 680
e-mail:             Martin.Mino(a)zvjs.sk
Pôsobnosť:       ŠS ZVJS a OO Santovka, OO Sabová


Žilinský väzenský dekanát
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť Povýšenia svätého kríža v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a
                        na ÚVTOS v Trenčíne
Správca:          väzenský dekan mjr. Mons. ICLic. Ján MINÁRIK
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Povýšenia svätého kríža
Sväté omše:     So: 15,00; sviatok: 14,00; OO Opatovce Ne: 15,00
Adresa:            Nemocnica pre obvinených a ÚVTOS, Súdna 15, priečinok 119, 911 96 Trenčín 1Telefón:          (+421) 032 / 28 31 111 kl. 680
e-mail:              jan.minarik(a)zvjs.sk
Pôsobnosť:        OO Opatovce, LRS Omšenie, FN Trenčín

ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť svätého Gorazda na ÚVTOS v Dubnici nad Váhom
Správca:           väzenský kaplán kpt. ThDr. Martin ŠABO, PhD., CSsR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka svätého Gorazda
Sväté omše:     podľa oznamov
Adresa:            ÚVTOS Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
Telefón:            (+421) 042 / 28 32 680
e-mail:             Martin.Sabo(a)zvjs.sk

ÚVTOS a ÚVV Ilava
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť Sedembolestnej Panny Márie v ÚVTOS a ÚVV v Ilave
Správca:           väzenský kaplán kpt. PaedDr. Jozef JÁŇA
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
                        Väzenská kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sväté omše:     Po - Pi: 10,00; Ne: 8,30, 10,15; prvá sobota 9,30
Adresa:            ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, priečinok 41, 019 17 Ilava
Telefón:            (+421) 042 / 28 31 111 kl. 680
e-mail:              jozef.jana(a)zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Žilina
Názov farnosti:  Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky,
                        Farnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov na ÚVV v Žiline
Správca:          väzenský kaplán mjr. PaedDr. ThLic. Emil TURIAK, PhD.
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov
Sväté omše:     Ne: 12,30, vo všedné dni : podľa oznamov
                        Farský kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky: Ut, Str, Št: 18,00; Ne: 9,30
Adresa:            ÚVV, Hlboká cesta 21, priečinok A/5, 010 24 Žilina 1
Telefón:            (+421) 041 / 28 32 111 kl. 680
e-mail:              emil.turiak(a)zvjs.sk

 


Posledná aktualizácia: 04.10.2019, 09:57

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu