Vikariát Ordinariátu OS a OZ SR MV SR


Adresa:                Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava                                 
Telefón:               +421 2 509 44155
Fax:                     +421 2 509 44048
 
Biskupský vikár:   pplk. PaedDr. Jozef Paluba                 
Adresa:                Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón:                +421 2 509 44153
Mobil:                   +421 919 183 158
e-mail:                  jozef.paluba@minv.sk  
Pôsobnosť:           MV SR, Katedrála sv. Šebastiána
 
 
Zástupca biskupského vikára a dekan: pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít SPUCHĽÁK, PhD.,
Adresa:                PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón:               +421 2 509 50065 
Mobil:                 +421 905 226 211
e-mail:                 ludovit.spuchlak@minv.sk
Pôsobnosť:          PPZ, Nemocnica sv. Michala
 
Starší referent špecialista: mjr. PhDr. Peter Pál
Telefón:              +421 2 509 44145
Mobil:                 +421 905 274 976
e-mail:                 peter.pal@minv.sk

Referent špecialista: Valéria ŠLAVKOVÁ
Telefón:                +421 2 509 44155
Fax:                       +421 2 509 44048
e-mail:                   valeria.slavkova@minv.sk 
 
 
Starší referent špecialista:  nstržm. Mgr. Ján KYSEL
Telefón:                             02 6593 6008
Fax:                     
Mobil:                 
e-mail:
Pôsobnosť:                        Kúria Ordinariátu OS a OZ SR
Adresa pôsobiska:             Námestie 4. apríla 18, 900 33 Mariankia               
   
 
 
Dekanát Bratislava
 
Bratislavský kraj
 
Akadémia PZ Bratislava
Farnosť:               Policajná farnosť sv. Michala
Správca:              (NEOBSADENÉ)
Kaplnka:              Policajná kaplnka sv. Michala Archanjela
Sväté omše:         Po; Str: 16.00; Ne: 19.00
Adresa:                Akadémia PZ, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
Telefón:               +421 9610 57264
Mobil:                 +421 905 849 783
e-mail:                
Pôsobnosť:          APZ

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
Farnosť:               Policajná duchovná správa
Správca:              kpt. Mgr. Daniel JANCUSKO, policajný kaplán
Kaplnka:              Policajná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Sväté omše:         Podľa oznamov v kaplnke
Adresa:                SOŠ PZ, Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok
Telefón:               +421 9610 546 708
Mobil:                 +421 905 274 976
e-mail:                dondaniel@libero.it
Pôsobnosť:          SOŠ Pezinok, OR PZ Pezinok
 
Farnosť:              Policajná duchovná správa pri KR PZ v Bratislave
Správca:             kpt. Mgr. Miroslav GÁLIS, policajný kaplán - policajný dekan
Kaplnka:             kaplnka sv. Cyrila a Metoda pri SOŠ PZ Bratislava
Sväté omše:        Št: 11:30
Adresa:               KR PZ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Telefón:              +421 9610 21110    
Fax:                   
Mobil:                +421 915 576 882
e-mail:                 miroslav.galis@minv.sk
Pôsobnosť:          KR PZ, OR PZ, SOŠ PZ Bratislava


Trnavský kraj
Farnosť:               Policajná farnosť obrátenia sv. Pavla  pri KR PZ v Trnave
Správca:               pplk. ThDr. Stanislav VARGA, PhD.,  policajný kaplán
Sväté omše:          Kostol sv. Heleny Po; So: 6.00; Ne: 8.00;  Sviatky v pracovné dni: 16.00
Adresa:                 KR PZ, Kollárova 31, 917 01 Trnava
Telefón:                +421 96110 6015
Mobil:                  +421 907 935 297
e-mail:                  stanislav.varga@minv.sk  
Pôsobnosť:           KR PZ a  podliehajúce OR PZ
 
Hasičský a záchranný zbor
Farnosť:               Hasičská duchovná správa
Správca:               kpt. Mgr. Ľuboslav FARKAŠ, kaplán HaZZ
Adresa:                Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava
Telefón:              
Mobil:                 +421 918 685 357
e-mail:                 luboslav.farkas@minv.sk
Pôsobnosť:         Prezídium HaZZ, KR HaZZ Bratislava, KR HaZZ Nitra, KR HaZZ Trnava,
                         Záchranná brigáda HaZZ v Malackách, Nemocnica sv. Michala
 
 
Dekanát Banská Bystrica
 
Žilinský kraj
Farnosť:                   Policajná duchovná správa pri KR PZ v Žiline
Správca:                   mjr. Mgr. Miloš GALBAVÝ, policajný dekan
Sväté omše:              Po: 15.30 v Kostole sv. Barbory; Ut: 7.00; Str: 7.00 v Kostole sv. Štefana;
                                 Ne:  9.30 v Kostole sv. Štefana, alebo 19.00 v Kostole Sedembolestnej Panny 
                                 Márie
Adresa:                      KR PZ, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Telefón:                    +421 96140 6015
Mobil:                       +421 915 996 857
e-mail:                      milos.galbavy@minv.sk
Pôsobnosť:               KR PZ, OR PZ – Žilina, Čadca, Martin


Farnosť:                  Policajná duchovná správa pri OR PZ v Ružomberku
Správca:                  mjr. PaedDr. Peter HÁMOR, policajný kaplán
Sväté omše:             N: 11.00 Kaplnka sv. Gorazda v Smrekovici; S: 18.00 Kaplnka sv. Barbory 
                                v Ľubeli
Adresa:                   OR PZ, nám. Slobody č.2., 034 01 Ružomberok
Telefón:                  +421 96148 6015
Mobil:                     +421 918 684 156
e-mail:                      peter.hamor@minv.sk
Pôsobnosť:               OR PZ Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovký Mikuláš
 
Banskobystrický kraj
Farnosť:                  Policajná farnosť sv. Jozefa pri KR PZ v Banskej Bystrici
Správca:                  kpt. Mgr. František SMELÝ, policajný kaplán
Sväté omše:            Podľa oznamov
Adresa:                               KR PZ, ul. 9. mája 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón:                  +421 96160 6015
Mobil:                     +421 905 234 953
e-mail:                    frantisek.smely@minv.sk
Pôsobnosť:             KR PZ, OR PZ

Farnosť:                 Duchovná správa Lešť
Správca:                plk. Mons. ThDr. František BARTOŠ, PhD., policajný kaplán
Sväté omše:           Ut, Štv a prikázané sviatky v pracovný deň
Adresa:                 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce
Telefón:                 +421 960 46 55 88
Mobil:                    +421 905 200 245
e-mail:                  frantisek.bartos@minv.sk
Pôsobnosť:             Výcvikové centrum Lešť, Centrum výcviku HaZZ Lešť,
                             KR PZ BB – krízový intervenčný tím, Vojenský obvodný úrad Lešť.
 
Nitriansky kraj
Farnosť:                 Policajná duchovná správa pri KR PZ v Nitre
Správca:                mjr. PhDr. Štefan BARTKO, policajný kaplán
Sväté omše:           Po - Ne podľa oznamov
Adresa:                  KR PZ, Kalvárska 2, 950 08 Nitra
Telefón:                 +421 96130 6015
Mobil:                    +421 908 700 806
e-mail:                    stefan.bartko@minv.sk 
Pôsobnosť:             KR PZ, OR PZ
 
 
Trenčiansky kraj
Farnosť:               Policajná duchovná správa pri KR PZ v Trenčíne
Správca:               mjr. Ing. Mgr. Juraj KRIŽAN,  policajný kaplán
Sväté omše:          Ne: 8.00, Kostol sv. Heleny v Považskej Bystrici, 
                             Ne – 18.30, Farský kostol Trenčín Juh
Adresa:                KR PZ, Jilemnického 1,  911 42 Trenčín 
Telefón:               +421 96120 6015
Mobil:                 +421 908 712 440
e-mail:                  juraj.krizan@minv.sk
Pôsobnosť:           KR PZ, ORPZ
 
 
 
Hasičský a záchranný zbor
Farnosť:               Hasičská duchovná správa
Správca:               mjr. PaedDr. Pavel MIKOLÁŠ, kaplán HaZZ
Sväté omše:          Po: 15.30 Kostol sv. Barbory; Ut: 7.00; Str: 7.00  Kostol sv. Štefana;
                             Ne:  9.30  Kostol sv. Štefana, alebo 19.00 Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Adresa:                 SŠ PO MVSR, P.O.Box B/25, 011 15 Žilina 
Telefón:               +421 96140 6016
Mobil:                  +421 918 684 157
e-mail:                  pavel.mikolas@minv.sk 
Pôsobnosť:           SŠ PO v Žiline, KR HaZZ Žilina, KR HaZZ Banská Bystrica, KR HaZZ Trenčín, 
                             Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, HZS
 
 
 
 
Dekanát Košice
 
Stredná odborná škola Policajného zboru
Farnosť:                 Policajná duchovná správa pri SOŠ PZ v Košiciach
Správca:                 mjr. Mons. PhDr. Marcel GÁBOR, policajný dekan
Kaplnka:                Policajná kaplnka bl. pápeža Jána Pavla II.
Sväté omše:           P; U: 15.45
Adresa:                  SOŠ PZ, Južná trieda 50, 040 01 Košice-Juh,
Telefón:                 +421 9619  67232
Mobil:                   +421 907 724 764
e-mail:                   marcel.gabor@minv.sk
 
Košický kraj
Farnosť:                Policajná farnosť sv. Michala pri KR PZ v Košiciach
Správca:               kpt. Mgr. Juraj RIZMAN, policajný kaplán
Kaplnka:               Policajná kaplnka sv. Michala
Sväté omše:           S: 12.00; sviatok – 12.00 
Adresa:                  KR PZ, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Telefón:                +421 9619 0010
Mobil:                   +421 905 222 698
e-mail:                   juraj.rizman@minv.sk
Pôsobnosť:            KR PZ, OR PZ, RHP-OHK
 
Prešovský kraj
Farnosť:                 Policajná farnosť sv. Juraja pri KR PZ v Prešove
Správca:                pplk. PaedDr. ThLic. Martin PITKO, policajný kaplán
Kaplnka:                Policajná kaplnka sv. Juraja
Sväté omše:           P; S; Pi: 12.00   
Adresa:                  KR PZ, Štúrova 7, 080 01 Prešov
Telefón:                 +421 96180 6015
Mobil:                   +421 905 226 366
e-mail:                   martin.pitko@minv.sk
Pôsobnosť:            KR PZ, OR PZ
 
Hasičský a záchranný zbor
Farnosť:                 Hasičská duchovná správa
Správca:                 kpt. Mgr. Marcel SENDERÁK, kaplán HaZZ
Sväté omše:            Ne:  8.00 OR HaZZ Košice; Ne: 9.30 OR HaZZ Prešov
Adresa:                   KR HaZZ, Požiarnická 1, 080 01 Prešov          
Telefón:                 +421 051 7465 557        
Mobil:                    +421 918 684 227
e-mail:                    marcel.senderak@minv.sk
Pôsobnosť:             KR HaZZ Prešov, KR HaZZ Košice, Záchranná brigáda HaZZ v Humennom, HZS
 
 
Finančná správa Slovenskej republiky
 
Finančná správa Východ
Farnosť:                     Duchovná správa
Správca:                    npor. Mgr. Radoslav TAKÁČ
Kostol / kaplnka:
Sväté omše:               Podľa oznamov
Adresa:                      Colný úrad, Komenského 39A, 040 01 Košice
Telefón:         
Fax:                
Mobil:            
e-mail:                         radoslav.takac@financnasprava.sk
 
Finančná správa Západ
Farnosť:                      Duchovná správa
Správca:                     npor. Mgr. Marián BANKOVIČ
Kostol / kaplnka:
Sväté omše:                Podľa oznamov
Adresa:                       Colný úrad, Krakovská cesta 24, 028 01 Trstená
Telefón: 
Fax:        
Mobil:                        
e-mail:                         marian.bankovic@financnasprava.sk
 
Horská záchranná služba
Farnosť:
Správca:                     npor. Mgr. Ján DUBECKÝ
Kostol/kaplnka:
Sväté omše:
Adresa:                       Horská záchranná služba, Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry
Telefón:                      +421 948 503 966 
Fax:
Mobil:                         +421 903 624 152
e-mail:                       hzs@fara.sk


 


Posledná aktualizácia: 23.10.2019, 10:38

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu