Vikariát Ozbrojených síl SR


 

Adresa:                Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava                 
Telefón:                (00421) 960 313 413, 0960 312 608

Fax:                     (00421) 960 312 507
Služobná linka:     (00421) 960 313 413
e-mail:                 chaplaincy@mod.gov.sk   
 
Biskupský vikár:   plk. PaedDr. ThLic. Stanislav LIPKA
Adresa:                Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47   Bratislava
Farnosť:               Vojenská farnosť sv. Juraja 
Kostol / kaplnka:   Vojenská kaplnka sv. Juraja
Sväté omše:         Po – Štv – 12.00; Pia – 7.15;
Telefón:                (00421) 960 313 413
Fax:                      (00421) 960  312 507
Služobná linka:      (00421) 960 313 413
Mobil:                   0903 824 424
e-mail:                 stanislav.lipka@mil.sk
              
           
                                               
Zástupca vikára OS SR a biskupský vikár pre gréckokatolíckych kňazov
     a veriacich OS a OZ SR: 
           plk. Mons. PaedDr. Jozef MICHALOV

Adresa:                Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47   Bratislava
Služobná linka:      (00421) 960 313 441
Fax:                      (00421) 960  312 507
Mobil:                    0908 181 283
e-mail:                  jozef.michalov@mil.sk
 
Vedúci sekretariátu:  Ing. Tibor PAVEL
Telefón:                   (00421) 960 312 608
Fax:                         (00421) 960 312507
Služobná linka:         (00421) 960 312 608
e-mail:                     tibor.pavel@mil.sk
Mobil:                      0903 820 025
 
Odborný referent: Mário BARBOLÁŠ
Telefón:                (00421) 960 313 414
Fax:                      (00421) 960 312 507
Služobná linka:      (00421) 960 313 414
e-mail:                  mario.barbolas@mil.sk
Mobil:                   0903 824 727
 
5. pluk špeciálneho určenia Žilina
Farnosť:            Vojenská farnosť Ducha Svätého
Správca:           npor. Mgr. Michal KRIŽÁK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Ducha Svätého
Sväté omše:      Po – Štv. – 12.00
Adresa:             Rajecká cesta 2836, 010 01 Žilina
Telefón:            0960 442 277
Fax:                  0960 442 450
Mobil:                0904 739 848
e-mail:              michal.krizak@gmail.com
 
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Farnosť:     Vojenská farnosť sv. Jany z Arku
Správca:    titulárny vojenský dekan kpt. PaedDr. PhDr. ThLic. Tomáš HUĎA. PhD. SchP 
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Jany z Arku
Sväté omše:      Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov; Ne – 19.00;
Adresa:             AOS gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Telefón:            0960 422 424
Mobil:               0908 082 093
e-mail:              tomas.huda@aos.sk

Úrad hlavného lekára Ružomberok
Farnosť:        Duchovná správa Úradu hlavného lekára a
                         Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku
Správca:       starší kaplán  kpt. PhDr. Stanislav KANÍK
Kaplnka:       Kaplnka Ústrednej vojenskej nemocnice SNP
Sväté omše: Podľa oznamov                              
Adresa:        Úrad hlavného lekára - Ulica generála Miloša Vesela, 21, 034 26 Ružomberok
Telefón:        0960 504 119
Mobil:           0903 820 286
e-mail:         stanislav.kanik@mil.sk


Dekanát vzdušných síl
 
Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Michala Archanjela
Správca:    vojenský dekan   plk. ThLic. Marko TROCHAN
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Michala Archanjela
Sväté omše: Nedeľa - 8.30
                     Slávnosti a prikázané sviatky - 12.00
                     Ostatné dni týždňa podľa týždenných oznamov.
Pastoračná miestnosť Podborová - Ne – 10.00; prikázané sviatky – 17.00;
Adresa:       VÚ 3333, 960 01 Zvolen
Telefón:      0960 464 265 
Fax:           0960 464 263; (NŠ – 464208, veliteľ – 464 201)
Mobil:         0903 824 425
e-mail:        marko.trochan@mil.sk
                   
Taktické krídlo Sliač
Farnosť:   Vojenská farnosť Panny Márie Loretánskej
Správca:   N E O B S A D E N É
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Panny Márie Loretánskej
.Sväté omše: Podľa oznamov dekana Veliteľstva VzS OS SR
Adresa:         VÚ 4977, ČSA 1, 962 31 Sliač
Telefón:        0960 452 190 
Mobil:           0903 824 433
e-mail:            
 
Vrtuľníkové krídlo Prešov
Farnosť:  Vojenská farnosť bl. sestry Zdenky Schelingovej
Správca:  štábny kaplán kpt. Mgr. Ivan BOJČUK (Mierová misia Cyprus)
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka bl. sestry Zdenky Šelingovej
Sväté omše: Po - Pia – 12.00
Adresa:        VÚ 6335, Prešov
Telefón:       0960 527 160
Fax:            0960 527 150
Mobil:          0903 824 430          
e-mail:         ivanbojcuk@centrum.sk  
 
Protilietadlová raketová brigáda Nitra
Farnosť:  Vojenská farnosť sv. Cyrila a Metoda
Správca:  štábny kaplán por. Mgr. Jaroslav Leopold JABLONSKÝ, OFM
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Sväté omše: Po až Pi o 12.15 hod.;
Adresa:        VÚ 4405, Jelenecká ul., 949 01 Nitra
Telefón:       +421/960 374 206
e-mail:         jaroslav.jablonsky@mil.sk
www:           www.plrb.fara.sk
 
Dopravné krídlo Kuchyňa
Farnosť:          Vojenská farnosť sv. Jána Pavla II. pri VÚ Kuchyňa
Správca:  štábny kaplán mjr. ThDr. Slavko GANAJ, PhD.
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. pápeža Jána Pavla II.
Sväté omše: Po až Pia – 11.00; Nemocnica sv. Michala v BA – Ne  11.15;
Adresa:        VÚ Kuchyňa
Telefón:       0960 390 283
Fax:            0960 390 700 
Mobil:          0903 820 102
e-mail:         slavko.ganaj@mil.sk
 
Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
Správca:    štábny kaplán npor. Mgr. Pavel LUKÁČ
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Anjelov strážcov 
Sväté omše:  Po - Št –  12.00; kino Podborová Ne – 10.00;
Adresa:         VÚ 3030, Borovianska cesta 1, 960 01 Zvolen
Telefón:        0960 462 107
Fax:             0960 462 109
Mobil:           0904 739 568
e-mail:          pavel.lukac@mil.sk
www:            www.guardian.fara.sk
 
 
 
Dekanát pozemných síl
 
Veliteľstvo pozemných síl Trenčín
Farnosť:   Vojenská farnosť sv. Františka z Assisi
Správca:   vojenský dekan pplk. Mgr. Juraj SITAŠ
Kostol / kaplnka: Pastoračná miestnosť Veliteľstva pozemných síl
Sväté omše:  Po – Pia – 11.30;
Adresa:         VÚ 1717, M. Rázusa 7, 911 27 Trenčín
Telefón:         0960 338 025
Mobil:            0903 824 434
e-mail:          juraj.sitas@mil.sk
 
Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia Trenčín
Farnosť:   Duchovná správa na Veliteľstve brigády bojového zabezpečenia
Správca:   starší kaplán por. ThDr. Stanislav Dulák PhD.
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Sväté omše:  podľa oznamov dekana Veliteľstva PS OS SR
Adresa:         VÚ 9149, Železničná 3, 911 01 Trenčín
Telefón:        0960 339 603
Fax:             0960 339 696
 e-mail:        stanislav.dulak@mil.sk
  
Prápor logistiky Hlohovec
Farnosť:  Duchovná správa
Správca:  N E O B S A D E N É 
               (zastupuje) starší kaplán
 por. ThDr. Stanislav DULÁK, PhD.
Kaplnka:  Ducha Svätého
Sväté omše: Podľa oznamov
Adresa:     Dukelská ulica 7, 920 01 Hlohovec
Telefón:    +421/960 396 352
Mobil:       +421/907 953 881
e-mail:     stanislav.dulak@mil.sk

Základňa výcviku a mob. doplňovania Martin
Farnosť:   Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža
Správca:   štábny kaplán plk. Mons. Mgr. František POČUREK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Sväté omše:    Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov
Adresa:           Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania,
                           Jilemnického 6, 036 01 Martin
Telefón:          0960 482 165            
Mobil:             0903 824 564 
e-mail:            frantisek.pocurek@mil.sk                                            
 
Základňa nasaditeľných komunikačných informačných systémov Ružomberok
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Pátra Pia
Správca:    štábny kaplán  por. Mgr Ľuboš KOHÚT
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Pátra Pia
Sväté omše:  Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov;   
Kaplnka svätého Gorazda na Smrekovici 
     začiatok slúženia sv. omší je 8. apríla v nedeľu o 10.30 hod.                              
Adresa:     VÚ 1115, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Telefón:    0960 472 013
Mobil:       0914/366 980
e-mail:     lubos.kohut@mil.sk
 
Prápor radiačnej a chemickej ochrany Rožňava
Farnosť:    Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža
Správca:    starší kaplán kpt. Mgr. Ján SZAKALA
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Sväté omše:   Po - Pia – 13.30;
Adresa:          VÚ 7945 Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
Telefón:          0960 581 616
Fax:               0960 581 515
Mobil:             0904 739 064
e-mail:           szaky11@azet.sk
 
Ženijný prápor Sereď
Farnosť:          Vojenská duchovná správa
Správca:          starší kaplán  por. Mgr. Peter DOBROVODSKÝ
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Fabiána a Šebastiána
Sväté omše:    Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov
Adresa:           Ženijný prápor, Kasárenská 1000/54, 926 01 Sereď
Telefón:           0960 386 205
Fax:                 0960 386 269
Mobil:              0903 820 617
e-mail:             peter.dobrovodsky@mil.sk
 
1. mechanizovaná brigáda Topoľčany
Farnosť:       Vojenská farnosť Božieho milosrdenstva
Správca:       štábny kaplán por. Mgr. Dominik JÁGER
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka Božieho milosrdenstva
Sväté omše:     Po – Pia – v kaplnke podľa oznamov
Adresa:            VÚ 1090, Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany
Telefón:           +421/960 34 22 49
Mobil:              +421/903 820 476
e-mail:             dominik.jager@mil.sk
 
11. mechanizovaný prápor Martin
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Martina
Správca:     starší kaplán npor. Mgr. Ján OSTAPČUK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Martina
Sväté omše:   Po, St, Pi – 13.30; Ne – 10.00;
Adresa:           VÚ 2370, ul. Československej brigády č. 3, Martin-Podháj 03601
Telefón:          0960 482 605
Fax:               0960 482 669
Mobil:             0903 824 435
e-mail:            jan.ostapcuk@mil.sk
 
13. mechanizovaný prápor Levice
Farnosť:     Vojenská duchovná správa
Správca:     N E O B S A D E N É
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Michala Archanjela
Sväté omše:    podľa oznamov štábneho kaplána 1. mechanizovanej brigády 
Adresa:          13. mechanizovaný prápor, Šafárikova 9, 934 01 Levice
Telefón:         0960 430 205
Fax:               0960 430 269
Mobil:             0903 824 762
e-mail:           marek.brody@mil.sk
 
2. mechanizovaná brigáda Prešov
Farnosť:    Vojenská farnosť sv. Mikuláša
Správca:     štábny kaplán npor. Mgr. Slavomír KRAJŇÁK
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Mikuláša
Sväté omše:   Podľa oznamov
Adresa:          VÚ 1018, Nám. legionárov 4, 08001 Prešov
Telefón:         0960 521 355
Fax:              0960 521 300
e-mail:          slavomir.krajnak@mil.sk       
 
Prápor ISTAR Prešov
Farnosť:        Vojenská farnosť sv. Michala Archanjela
Správca:       starší kaplán por. Mgr. Ladislav JEREMIÁŠ
Kaplnka:       Vojenská kaplnka sv. Michala Archanjela
Sväté omše:  Podľa oznamov
Adresa:        VÚ 1008, Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Fax:             +421/960 524 213
Mobil:          +421/904 297 273
e-mail:         lacojeremi@gmail.com

21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov
Farnosť:       Vojenská farnosť Božieho milosrdenstva
Správca:        starší kaplán npor. Mgr. Marek BRODY
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka mechanizovaného práporu
Sväté omše:      Podľa oznamov
Adresa:             VÚ 1101, Ul. kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
Telefón:            0960 550 219
Fax:                  0960 550 409
Mobil:               0903 824 438
e-mail:              marek.brody@mil.sk
 
22. mechanizovaný prápor Michalovce
Farnosť:      Vojenská farnosť sv. Michala Archanjela
Správca:       starší kaplán kpt. Mgr. Ján ČUPALKA
Kostol / kaplnka: Vojenská kaplnka sv. Archanjela Michala
Sväté omše:     Ut a Str – 16.00; Po, Štv, Pia – 13.30; Ne – 10.00;   
Adresa:            VÚ 1102, Užhorodská 1, 071 01  Michalovce
Telefón:           0960 540 420
Fax:                0960 540 203
Mobil:              0903 824 436
e-mail:            clerens@centrum.sk
 
 
Duchovné správy ordinariátu v zahraničných misiách
 
Duchovná správa  SLOVCON UNFICYP, Famagusta, Cyprus
Kostol / kaplnka:   Vojenská kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Kňaz:                    kpt. Mgr. Ivan BOJČUK
Sväté omše:               Podľa harmonogramu
Adresa:                  SEC-4/SLOVCON/, Camp General Stefanik, P.O.Box 40375
                              CY-6303 Larnaca, Cyprus
Telefón:                 0035723821463, 0035723825070,  0035723730474
e-mail:                   unficyp-sector4-personnel@un.org
 


Posledná aktualizácia: 14.10.2019, 15:43

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu