Slovo prezidenta SKV


Slovo prezidenta

 

Spoločenstvo vojakov a policajtov ako občianske združenie podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov začalo písať svoju históriu v roku 2009, kedy po náročnej púti na Mariánskej hore v Levoči sa pútnici Ordinariátu OS a OZ SR zišli v zasadačke kňazského seminára v Spišskej kapitule na ustanovujúcom sneme. Takto sa 4. júl 2009 stal dňom vzniku Spoločenstva vojakov a policajtov SR, združenia ktorého členom sa môže v zmysle citovaného zákona stať dobrovoľne hociktorý člen Ordinariátu OS a OZ SR, ktorý formou prihlášky prejaví svoj záujem o členstvo. V tento významný deň prvého júlového víkendu, kedy státisíce pútnikov, nielen zo Slovenska putuje do starobylej Levoče, k Bazilike minor na Mariánskej hore pokloniť sa našej nebeskej Matke a vyprosiť milosti nielen pre seba, svojich blízkych ale aj kolegov, nadriadených, podriadených, priateľov ale i neprajníkov, sa na sklonku náročného dňa za prítomnosti ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka, biskupských vikárov a vzácnych hostí z Nemecka, Poľska a Rakúska účastníci púte slobodným verejným hlasovaním rozhodli zvoliť výkonný výbor, ktorého najdôležitejšou úlohou bolo následne pripraviť stanovy združenia a zabezpečiť jeho registráciu na Ministerstve vnútra SR. Túto úlohu sa najmä osobnou angažovanosťou a zanietením generálneho sekretára spoločenstva mjr. Tibora Ujlackého podarilo splniť v decembri roku 2009, kedy združenie bolo oficiálne zaregistrované na ministerstve.

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi povzbudiť Vás popri Vašej náročnej službe v OS a OZ SR aj k službe v tomto diele, k napredovaniu v budovaní osobnej viery, rozvíjaní duchovného života a skúmaní Božieho plánu s nami, našimi rodinami, našimi potomkami. Nebojme sa verejne preukázať našu vieru, hodnoty a cenu kresťana v súčasnej spoločnosti, v našom pozemskom putovaní. Pretože naša viera vo večný život je hybnou silou, ktorá nám dodáva nekonečný zdroj živej vody a inšpirácie pre náš život. Stretávajme sa, budujme spoločenstvá, povzbudzujme sa, buďme si navzájom oporou, pretože služba v zbrani je náročná a prináša niekedy aj rôzne úskalia, ale sviatostné manželstvo, rodina a spoločenstvo sú atribúty, ktoré nás v dnešnej liberálnej dobe určite správne nasmerujú k prežitiu plnohodnotného a šťastného života. Nech Pán žehná toto dielo.

S úctou major v.v. Ing. Ján Turčan


Posledná aktualizácia: 10.02.2010, 22:03

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu