MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk
Obrázok k článku: Putovanie relikvií sv. Vincenta

Putovanie relikvií sv. Vincenta

V rámci putovania relikvii sv.Vincenta de Paul po Slovensku, navštívil relikviár v životnej veľkosti aj Úśtav na výkon trestu odňatia slobody Hrnči...
Obrázok k článku: Náučno-poznávacia cesta do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka na obete 2. svetovej vojny

Náučno-poznávacia cesta do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka...

Dňa 28. septembra 2019 sa 71 vybratých kadetov 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl pod vedením dekana ordinariátu kpt. Tomáša Huďu a nrtm. Štefana ...
Obrázok k článku: Výmena stráží na Cypre

Výmena stráží na Cypre

Po 36. raz odchádzajú slovenskí vojaci plniť úlohy medzinárodného krízového manažmentu do vojenskej operácie UNFICYP na Cyprus. Po polročnom pôs...
Obrázok k článku: Delegácie MV SR a MO SR na národnej púti v Ríme

Delegácie MV SR a MO SR na národnej púti v Ríme

Dňa 8. septembra 2019 sa v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch nedeľnou svätou omšou o 13:00 začala 14. národná púť do Assisi a Ríma. Pod vedením...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť v Marianke

Odpustová slávnosť v Marianke

V časoch Rímskej ríše začal nový rok 1. septembra, tento zvyk sa zachováva aj východná cirkev, ktorá týmto dňom začína nový cirkevný rok ako symbol...
Obrázok k článku: Púť rodín horskej služby

Púť rodín horskej služby

V dňoch 18. – 22. augusta 2019 sa konala v poradí už tretia púť rodín horskej služby. Tohtoročná púť mala duchovný aj poznávací charakter. Prvý deň...
Obrázok k článku: Vojenský ordinár na púti v Poľsku

Vojenský ordinár na púti v Poľsku

Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť sv. Maximiliána Kolbeho

Odpustová slávnosť sv. Maximiliána Kolbeho

Dňa 11. 08. 2019 oslávila Personálna farnosť sv. Maximiliána Máriu Kolbeho ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou sviatok svojho patróna, ktorému je zasväten...
Obrázok k článku: Ordinariátny detský tábor

Ordinariátny detský tábor

Detičky vojakov i civilných zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR aj tento rok navštívili dva turnusy letného detského tábora na Smrekovici o...
Obrázok k článku: Promócie a udelenie sviatosti birmovania na AOS

Promócie a udelenie sviatosti birmovania na AOS

V piatok 12. júla 2019 sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho...