Tlačové správy


Obrázok k článku: Vojenská púť do Svätej Zeme II.

Vojenská púť do Svätej Zeme II.

Po navštívení najvýznamnejších miest pre nás kresťanov, Betlehema a Jeruzalema, ktoré sú svedkami udalostí Božej ekonómie našej spásy, pútnici prej...
Obrázok k článku: Vojenská púť do Svätej Zeme III.

Vojenská púť do Svätej Zeme III.

Posledné dni púte nasich vojenskych farností do Izraela pokračovali v návšteve ďalších galilejskych miest, ktoré Ježiš Kristus posvätil svojou prít...
Obrázok k článku: Putovanie relikvií sv. Vincenta

Putovanie relikvií sv. Vincenta

V rámci putovania relikvii sv.Vincenta de Paul po Slovensku, navštívil relikviár v životnej veľkosti aj Úśtav na výkon trestu odňatia slobody Hrnči...
Obrázok k článku: 130. výročie vysviacky Andreja Hlinku

130. výročie vysviacky Andreja Hlinku

Bratislava 30. septembra (TK KBS) Stotridsiate výročie kňazskej vysviacky a stopäťdesiate piate výročie narodenia Andreja Hlinku oslávili v Bratisl...
Obrázok k článku: Náučno-poznávacia cesta do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka na obete 2. svetovej vojny

Náučno-poznávacia cesta do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka...

Dňa 28. septembra 2019 sa 71 vybratých kadetov 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl pod vedením dekana ordinariátu kpt. Tomáša Huďu a nrtm. Štefana ...
Obrázok k článku: Výmena stráží na Cypre

Výmena stráží na Cypre

Po 36. raz odchádzajú slovenskí vojaci plniť úlohy medzinárodného krízového manažmentu do vojenskej operácie UNFICYP na Cyprus. Po polročnom pôs...
Obrázok k článku: Delegácie MV SR a MO SR na národnej púti v Ríme

Delegácie MV SR a MO SR na národnej púti v Ríme

Dňa 8. septembra 2019 sa v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch nedeľnou svätou omšou o 13:00 začala 14. národná púť do Assisi a Ríma. Pod vedením...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť v Marianke

Odpustová slávnosť v Marianke

V časoch Rímskej ríše začal nový rok 1. septembra, tento zvyk sa zachováva aj východná cirkev, ktorá týmto dňom začína nový cirkevný rok ako symbol...
Obrázok k článku: Púť rodín horskej služby

Púť rodín horskej služby

V dňoch 18. – 22. augusta 2019 sa konala v poradí už tretia púť rodín horskej služby. Tohtoročná púť mala duchovný aj poznávací charakter. Prvý deň...
Obrázok k článku: Vojenský ordinár na púti v Poľsku

Vojenský ordinár na púti v Poľsku

Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť sv. Maximiliána Kolbeho

Odpustová slávnosť sv. Maximiliána Kolbeho

Dňa 11. 08. 2019 oslávila Personálna farnosť sv. Maximiliána Máriu Kolbeho ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou sviatok svojho patróna, ktorému je zasväten...
Obrázok k článku: Ordinariátny detský tábor

Ordinariátny detský tábor

Detičky vojakov i civilných zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR aj tento rok navštívili dva turnusy letného detského tábora na Smrekovici o...
Obrázok k článku: Promócie a udelenie sviatosti birmovania na AOS

Promócie a udelenie sviatosti birmovania na AOS

V piatok 12. júla 2019 sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho...
Obrázok k článku: Púť k sv. Gorazdovi na Smrekovici

Púť k sv. Gorazdovi na Smrekovici

V sobotu 27. júla 2019 si ordinár Mons. František Rábek pripomenul 28. výročie biskupskej konsekrácie. Za túto milosť poďakoval Pánu Bohu slávením ...
Obrázok k článku: Pietna spomienka v Nitre

Pietna spomienka v Nitre

Dňa 25. júla sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre uskutočnila pietna spomienka na nespravodlivo väznených ko...
Obrázok k článku: Výročie biskupskej konsekrácie Mons. Rábeka

Výročie biskupskej konsekrácie Mons. Rábeka

V sobotu 27. júla 2019 na sviatok svätého Gorazda si vojenský ordinár Mons. František Rábek pripomenie 28 rokov od svojej biskupskej konsekrácie. Z...
Obrázok k článku: Ordinár sa zúčastnil slávnostného aktu zmeny velenia v Žiline

Ordinár sa zúčastnil slávnostného aktu zmeny velenia v Žiline

5. pluk špeciálneho určenia v Žiline má nového veliteľa. Funkciu v utorok 23. júla 2019 slávnostne prevzal plukovník Pavol Šebík, ktorý tak nahradi...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť v nitrianskej väznici

Odpustová slávnosť v nitrianskej väznici

Za prítomnosti 42 odsúdených žien sa konala 21.07.2019 odpustová slávnosť v ÚVV a ÚVTOS Nitra. Bohatý duchovný a kultúrny program bol zložený z nie...
Obrázok k článku: Na mariánsku horu v Levoči putovali aj príslušníci Ordinariátu OS a OZ SR.

Na mariánsku horu v Levoči putovali aj príslušníci Ordinariátu OS a OZ SR.

Na mariánskej hore v Levoči sa každoročne koná najväčšia púť na Slovensku. Aj tento rok sa k nej tradične pripojili aj veriaci z Ozbrojených síl...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu