Vysluhovanie akolytátu v kaplnke MO a poďakovanie za viacročnú službu na Vikariáte OS SR

Obrázok k článku

Čas sa dotýka aj života v Ordinariáte OS a OZ SR. Týmito slovami uviedol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek bohoslužbu dňa 31.7.2017 v kaplnke sv. Juraja na MO SR. V rámci tejto bohoslužby ordinár a všetci prítomní osobitne ďakovali za niekoľkoročnú službu plk. Ing. Róbertovi Kováčovi, vedúcemu sekretariátu Vikariátu OS SR, ktorý odchádza na zaslúžený čas dôchodkového odpočinku.

Počas slávenia liturgie svätej omše s formulárom k sv. Ignácovi z Loyoly, udelil Mons.  František Rábek tiež stupeň akolytátu Dr. Milanovi Jozekovi PhD., ktorý sa pripravuje na službu trvalého diakona.

V príhovore Mons. František Rábek upriamil pozornosť na jednu z kľúčových súvislostí liturgických čítaní dňa, a síce, že Pán Boh odmeňuje tých, ktorí sú ochotní sa obetovať, čakať na Neho, spolupracovať s Ním a podieľať sa na službe druhým. Otec biskup počas svätej omše tiež pamätal na ďalších pracovníkov Ordinariátu OS a OZ SR, ktorí v uplynulých dňoch si pripomínali životné jubileá, resp. meniny.


Autor: PaedDr. Milan Jozek, PhD., Foto: mjr. Mgr. Alena Gajdošíková - Dátum: 01.08.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 34


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu