Vojenská farnosť v Hlohovci má svojho nového kaplána

Obrázok k článku
V utorok 16. januára 2018 o 11:20 bol pri svätej omši v Prápore Logistiky v Hlohovci uvedený do úradu nový vojenský kaplán por. ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
            Nový vojenský „padre“, ako sa takýto kapláni nazývajú, je rodákom zo Starej Ľubovne a za kňaza bol vysvätený v roku 2005 v Spišskej Kapitule a teda je inkardinovaný do Spišskej diecézy. Jeho prvým kaplánskym miestom bol Liptovský Mikuláš, kde sa nachádza aj vojenská vysoká škola – Akadémia Ozbrojených síl. V roku 2007 bol kaplánom v Kluknave a neskôr, v tom istom roku sa stal kaplánom v Spišskej Kapitule. V roku 2008 bol vyslaný na štúdiá do poľského Lublina na tamojšiu katolícku univerzitu, kde študoval morálnu teológiu. Ďalšie kaplánske skúsenosti naberal od roku 2010 v Levoči, od roku 2011 v Spišských Vlachoch a v roku 2012 sa stal výpomocným duchovným pre Ružomberok a špeciálne sa venoval mládeži v univerzitnom pastoračnom centre. Jeho prvou farnosťou, ktorú od roku 2017 spravoval ako administrátor, boli Huty a od roku 2017 sa stal výpomocným duchovným pre farnosť v Mníšku nad Popradom. V roku 2017 absolvoval prípravu na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, hneď po ňom absolvoval dôstojnícky kurz na Akadémii Ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a 12. januára 2018 bol spolu s ďalšími vojakmi ustanovený do hodnosti poručík.
            Prvé vojenské pôsobisko nového vojenského kaplána bude v už spomínanom Hlohovci, v útvare, ktorému velí pplk. Ing. Richard Beniak a zastupuje ho zástupca veliteľa mjr. Ing. Stanislav Planka. Tento prápor je pripravený byť nasadený podľa požiadaviek NATO a EU s časom pohotovosti stanoveným triedou pripravenosti na zabezpečenie vezenia operačných zásob a na zabezpečenie všestrannej logistickej podpory a k zabezpečeniu všestrannej logistiky kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky. (Informuje portál Ministerstva Obrany Slovenskej republiky).
            Nový vojenský kaplán bol do úradu uvedený pri svätej omši, ktorej predsedal Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Otec biskup zvolil formulár sv. omše „Za služobníkov Cirkvi“. Doktor šDulák počas tejto sv. omše pred svojim ordinárom a pred svedkami pplk. Stanislavom Lipkom a Dp. Mgr. Gabrielom Benka – Rybárom, diakonom ordinariátu a kandidátom kňazstva, zložil katolícke vyznanie viery a prísahu vernosti pri prevzatí úradu, pričom sa pravou rukou dotýkal knihy svätých Božích evanjelií. Od tohto momentu sa por. Stanislav Dulák stal riadnym a kánonickým správcom vojenskej farnosti.
 
            Otec biskup vo svojej homílii nadviazal na stať z Knihy proroka Samuela o pomazaní Dávida za kráľa. Situácia biblického príbehu proroka, ktorý prichádza do Betlehema pomazať jedného z Izaiho synov, pričom nevie koho má pomazať sa podobá aj situácii hľadania kňaza, ktorý by bol ochotný prejsť všetkými testami zdatnosti a vojenskou prípravou a bol by ochotný slúžiť v nejakej vojenskej farnosti. Ale tak, ako prorok našiel Pánovho pomazaného, Dávida, tak aj biskup Rábek, pastier duší, našiel kaplána pre útvar v Hlohovci. Aj Vdp. Dulák, po tejto službe dlho túžil, ako vidno aj na službe, ktorú od roku 2005 plnil pre Spišskú diecézu, nakoniec sa mu ale táto túžba splnila a od dnešného dňa je riadnym farárom vojenskej farnosti.
            Svätej omše sa v hojnom počte zúčastnili aj príslušníci slúžiaci v tomto útvare na čele s ich veliteľom a tiež niekoľko civilných pracovníkov. Po svätej omši sa Mons. František Rábek a jeho sprievod stretol s veliteľom a vojakmi na neformálnom stretnutí a pri tej príležitosti sa na pamiatku spolu s novým „padrem“ zapísal do kroniky útvaru.
            Na nového vojenského kaplána sú kladené rôzne požiadavky, bude si musieť získať dôveru svojich druhov svojou poctivou prácou, spolupracovať s tými,  ktorým bude chcieť zvestovať evanjelium, ktorého sa len pred malou chvíľou dotýkal svojou pravou rukou a bude ho to určite stáť veľa námahy.
Duchovné vedenie a oporu nájde samozrejme aj pri svojom biskupovi, Mons. Františkovi Rábekovi a v presbyteriáte - spoločenstve kňazov personálneho Ordinariátu Ozbrojených síl.
            Novému správcovi vojenskej farnosti v Hlohovci prajeme všetci zo srdca veľa síl, zodpovednosť, vôľu nikdy sa nevzdať a byť verným až do konca.
 
 

Autor: Mgr. Gabriel Benka-Rybár, Foto: Mgr. Gabriel Benka-Rybár - Dátum: 17.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 456


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu