VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

Obrázok k článku
Dňa 11.06.2017 sa v Katedrálnom chráme sv. Šebastiána konalo slávnostné stretnutie kňazov Ordinariátu OS a OZ SR so svojim biskupom – ordinárom, Mons. Františkom Rábekom. Špeciálnu príchuť tomuto stretnutiu dala návšteva delegácie veriacich z Katakomb sv. Šebastiána v Ríme, ktorí svojou prítomnosťou a následným slávnostným aktom odovzdania plakety deklarovali priazeň a vôľu posunúť vzájomný vzťah rímskej farnosti sv. Šebastiána a Ordinariátu OS a OZ SR do partnerskej či družobnej roviny.

Autor: PaedDr. Milan Jozek, PhD., Foto: PaedDr. Milan Jozek, PhD. - Dátum: 14.06.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 19


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu