Uvedenie nového vojenského kaplána.

Obrázok k článku
V pondelok 15. januára 2018 o 12:00 bol pri svätej omši v Kaplnke svätých Cyrila a Metoda na útvare Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre uvedený do úradu nový vojenský kaplán por. Mgr. Jaroslav Jablonský, OFM. Nový duchovný otec prišiel do Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky z Rehole menších bratov - Františkánov a jeho rehoľné meno je brat Leopold.
Nový vojenský „padre“, ako sa takýto kapláni nazývajú, sa narodil v Martine a za kňaza bol vysvätený v roku 2007 v Bratislave. Od jeho vysviacky pôsobil ako gvardián a správca kostola v Hlohovci, od roku 2016 spravoval kostol v Beckove. V roku 2017 absolvoval prípravu na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, hneď po ňom absolvoval dôstojnícky kurz na Akadémii Ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a 12. januára 2018 bol spolu s ďalšími vojakmi ustanovený do hodnosti poručík.
Prvé vojenské pôsobisko nového vojenského kaplána bude v Nitre, v útvare, ktorý je taktickým zväzkom vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V súčasnosti je tento útvar zodpovedný za prípravu personálu do vojenskej misie na Cypre a na plnenie úloh v zahraničí (informuje portál Ministerstva Obrany Slovenskej republiky). 
Nový vojenský kaplán bol do úradu uvedený pri svätej omši, ktorej predsedal Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Formulár sv. omše zvolil „Za služobníkov Cirkvi“. Brat Leopold počas tejto sv. omše pred svojim ordinárom a pred svedkami plk. Markom Trochanom, vojenským dekanom, a väzenským dekanom Petrom Hasarom zložil katolícke vyznanie viery a prísahu vernosti pri prevzatí úradu, pričom sa pravou rukou dotýkal knihy svätých Božích evanjelií. Od tohto momentu sa Jaroslav Jablonský stal riadnym a kánonickým správcom vojenskej farnosti. 
Otec biskup vo svojej homílii nadviazal na dnešnú stať z Evanjelia podľa Marka. Zdôraznil myšlienku, aby nový vojenský kaplán bol „novou záplatou na nový odev a novou nádobou na nové víno“ a aby bol aj dobrým vojakom a dobrým kňazom, veď aj dobrý vojak môže byť zároveň dobrým kresťanom (povedal na jednej vojenskej púti v Ríme, pápež Jána Pavol II.)
Svätej omše sa zúčastnili aj veriaci tejto vojenskej farnosti, vojaci rôznych hodností, ale aj civilní zamestnanci, na čele s veliteľom brigády plk. Ing. Ladislavom Dovhunom, MA. 
Na nového vojenského kaplána sú kladené rôzne požiadavky, bude si musieť získať dôveru svojich druhov svojou poctivou prácou, spolupracovať s tými,  ktorým bude chcieť zvestovať evanjelium, ktorého sa len pred malou chvíľou dotýkal svojou pravou rukou a bude ho to určite stáť veľa námahy. V tejto neľahkej úlohe ho ale bude určite sprevádzať Božie požehnanie a to najmä na príhovor svätého Františka z Assisi, svätého Leopolda a svätého Šebastiána, patróna vojenskej katedrály v Krasňanoch. Duchovné vedenie a oporu nájde samozrejme aj pri svojom biskupovi, Mons. Františkovi Rábekovi a v presbyteriáte - spoločenstve kňazov personálneho Ordinariátu Ozbrojených síl.
Novému správcovi vojenskej Farnosti svätých Cyrila a Metoda prajeme všetci zo srdca veľa síl, zodpovednosť, vôľu nikdy sa nevzdať a byť verným až do konca.
 

Autor: Mgr. Gabriel Benka-Rybár, Foto: rtn. Martina Dubiňáková - Dátum: 17.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 446


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu