Svätá omša v Čajkove

Obrázok k článku
V nedeľu 29. októbra 2017 sa o 10:30 vo farskom Kostole svätého Mikuláša v Čajkove slávila farská svätá omša za živých i zosnulých príslušníkov policajného zboru. Svätej omši predsedal ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Mons. František Rábek.
Svätej omši sa zúčastnili príslušníci Policajného zboru a tiež Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, za účasti svojho kaplána, Dp. Mjr. PhDr. Štefana Bartka, ktorí sú členmi „Spoločenstva pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii“ a usilujú sa o laický apoštolát tak v svojom pracovnom prostredí, ako aj vo svojich farnostiach.
Pri svätej omši bol účastný aj pplk. Marián Bodoló, generálny duchovný pastoračnej ekumenickej služby Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
V túto nedeľu sa čítalo Evanjelium podľa Matúša o tom, aké prikázanie je v Zákone najväčšie, načo Kristus odpovedá, že celý Zákon i Proroci spočívajú na týchto dvoch prikázaniach: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! A milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Porov. Mt. 22, 34-40). Otec biskup vo svojej homílii na túto stať povzbudil mužov zákona k dôslednému zachovávaniu Božieho zákona a aj civilných zákonov, ktoré majú byť odrazom lásky k Bohu a k blížnemu. A nakoniec slová ordinára Rábeka o „odvahe byť dobrým policajtom, ktorý v prvom rade pomáha a chráni“ boli a sú inšpiráciou nielen pre toto aktívne spoločenstvo, ale aj pre celý policajný zbor bez ohľadu na to, či ide o veriacich alebo neveriacich.

Autor: Mgr. Gabriel Benka - Rybár, Foto: Dominik Belica - Dátum: 29.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 256

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu