Posvätenie novej brány

Obrázok k článku
Ja som brána k ovciam.“ (Jn 10, 7) je Kristov výrok z Podobenstva o dobrom pastierovi, ktorého vyobrazenie je i na novoposvätenej bráne do Katedrály svätého Štefana. Nová brána pochádza z dielne slovinského kňaza a umelca, Marka Ivana Rupnika.
   Keďže výtvarný motív brány poukazuje na stať z Jánovho evanjelia, kde sa Kristus stotožňuje s „bránou k ovciam“ a s „dobrým pastierom“ je na dverách zobrazený okrem patróna katedrály, svätého Sebastiána, aj Kristus so stratenou ovcou na ramenách. Aj táto brána, tak, ako každý tradičný portál do chrámu poukazuje aj na obraz Nového Jeruzalema, do ktorého nás vovádza Kristus skrze zásluhy jeho Kalvárskej obety, ktorá sa sprítomňuje počas svätej omše na oltári.
         Nová brána bola požehnaná Monsignorom Františkom Rabekom, ordinárom Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri nedeľnej svätej omši o 10:30 za hojnej účasti veriacich.

 

Autor: Mgr. Gabriel Benka-Rybár, Foto: Mgr. Ján Kapala - Dátum: 22.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 211


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu