Pietna pobožnosť na Akadémii OS

Obrázok k článku
Dňa 30. októbra 2017 sa na Akadémii OS v Liptovskom Mikuláši uskutočnila pietna pobožnosť za zomrelých vojakov. Táto duchovná aktivita bola z dôvodu nepriaznivého počasia premiestnená z vojenského cintorína Háj-Nicovô do priestorov kaplnky akadémie. Za účasti zástupcov mesta, vedenia AOS, profesionálnych vojakov, kadetiek, kadetov, zamestnancov AOS a občanov miesta túto pobožnosť viedol dekan AOS kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa SchP. Po liturgii slova a homílii, za zvuku piesne „Blíž k Tebe, Bože môj“ bol pod hlavný kríž v kaplnke položený veniec za zosnulých vojakov. Po príhovoroch rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. a primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD. bola pobožnosť ukončená modlitbou za všetkých zosnulých a záverečným požehnaním.
 
 

Autor: kpt. Tomáš Huďa, Foto: PhDr. Alena Haragová - Dátum: 02.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 227

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu