Ordinár OS a OZ SR Mons. Rábek na Kriváni.

Obrázok k článku

V rámci XXII. Medzinárodného  vojenského  výstupu na Kriváň, sa dňa 2.9.2017 vybralo aj niekoľko pracovníkov a sympatizantov  Ordinariátu OS a OZ SR, so svojim biskupom Mons. Františkom Rábekom. Výstup sa začal na  Štrbskom plese, resp. ďalšia skupina začala vystupovať z  Troch studničiek. Teplota 5 až 10 stupňov Celzia predznamenávala, že podmienky výstupu budú mierne sťažené a počasie účastníkom nebude priať. Postupom času však podmienky na výstup boli priaznivejšie a aj teplota bola vyššia. Počas výstupu bolo možné stretnúť niektoré známe osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Mons. Rábek sa na vrchole Kriváňa pozdravil aj s ministrom obrany gen. Ing. Petrom  Gajdošom, ďalej zástupcom náčelníka GŠ OS SR  gen. Ing. Pavlom Mackom CSc. a viacerými pracovníkmi MO SR. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR reprezentoval generálny duchovný plk. ThDr. Marián Bodolló. Vojenský výstup bol ukončený ďakovnou bohoslužbou, ktorú  celebroval ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Mons. František Rábek spolu s kaplánmi Ordinariátu OS a OZ SR, vojenským štábnym kaplánom Slavkom Ganajom z VÚ Kuchyňa  a kaplánom Horskej záchrannej služby Jankom Dubeckým.


Autor: PhDr. Milan Jozek, PhD, Foto: Ing. Jozef Gažo - Dátum: 05.09.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 236


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu