Októbrová ružencová pobožnosť vojakov v Liptovskom Mikuláši

Obrázok k článku

Tak ako v minulosti, aj v tomto roku sa dňa 17. októbra 2017 vo farskom  kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši konala ružencová pobožnosť, ktorú viedli profesionálni vojaci a zamestnanci z Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika. Ružencová pobožnosť sa začala modlitbou bolestného ruženca spojenou s rozjímaním nad jednotlivými tajomstvami a bola ukončená mariánskou piesňou. Po pobožnosti pokračoval program sv. omšou, ktorú celebroval dekan AOS kpt. Tomáš Huďa SchP. Spolu s ním koncelebrovali štyria noví vojenskí duchovní, ktorí sa v tomto období pripravujú na pastoračné pôsobenie v ozbrojených silách SR: Stanislav Dulák, Ladislav Jeremiáš, Dominik Jáger a Jaroslav Jablonský OFM. V homílii celebrant pripomenul dôležitosť prirodzenej teológie, ktorá vníma Božie pôsobenie aj v kráse stvorenia, ktoré je dielom Stvoriteľa. Zároveň je mimoriadne dôležité nadchnúť sa pre veci nebeského kráľovstva, ktoré je možné docieliť aj prostredníctvom Božích stôp v stvorení a v umení.
 

Autor: kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa SchP, Foto: kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa SchP - Dátum: 18.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 210


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu