Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici

Obrázok k článku

Ježiš Kristus, Syn Boží, sa obetoval za nás. Tento jeho veľký dar sa sprítomňuje vo svätej liturgii, preto sv. Cyril, sv. Metod a s nimi i sv. Gorazd chceli, aby tomu ľud rozumel. 1100 rokov pred 2. Vatikánskym koncilom pochopili, že je dôležité konať obetu Kristovu v reči ľudu.“ Takými a podobnými slovami nás povzbudzoval o. biskup Mons. František Rábek na odpustovej slávnosti sv. Gorazda na Smrekovici v sobotu 29. júla 2017. Za krásneho počasia a skvelej organizácie sme pookriali v nádhernej prírode 1350 m. n m.

Slávnosti sa zúčastnilo mnoho veriacich so svojimi duchovnými pastiermi, aj primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, ktorý o. biskupovi odovzdal ocenenie. Slávnosť okrášľoval zbor z Černovej a počas svätého prijímania aj zbor mladých goraliek z Poľska. Po požehnaní nasledovalo chutné agapé. Na záver ešte slová o. biskupa: “Dnes už máme svätú omšu v krásnej slovenčine, len aby sme boli verní odkazu svätých vierozvestcov a mali o ňu záujem.


Autor: por. Mgr. Ľuboš Kohút, Foto: Miloš Buček - Dátum: 31.07.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 29


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu