Najslávnejší husár - Ladislav Škultéty Gabriš


dátum: 25.06.2013 čas: 4.22 min. veľkosť: 4 MB prehrať záznam

Moderátor:

"81 rokov slúžil v sedle a bol verný svojmu panovníkovi. Absolvoval množstvo svetových vojen a už za svojho života sa stal legendou, najslávnejším vojakom - husárom. Narodil sa 27. júna 1738 v Mojtíne a zomrel vo veku 93 rokov v Rumunsku, dnešnom Arade. Poslednú cestu absolvoval prednedávnom, keď boli jeho telesné pozostatky prevezené domov. V rodnej zemi bude pochovaný 27. júna. Osobnosť najslávnejšieho husára nám priblíži Miroslav MINÁR."

M. MINÁR, redaktor:

"Keď v roku 1825 prišiel podľa zaužívaného zvyku v habsburskej c.k. armáde rada na 8. husársky pluk, aby vykonával strážnu službu na cisárskom dvore, významný publicista a etnograf žijúci vo Viedni Ján ČAPLOVIČ uverejnil v nemčine písanom týždenníku Iris článok s názvom Ladislav Škultéty - najstarší vojak. Vzápätí aj veľa ďalších viedenských periodík nešetrilo slovami chvály a obdivu na adresu husára, ktorý sa stal raritou a heroickým vzorom vojenskej služby v celosvetovom meradle. Kto teda bol Ladislav ŠKULTÉTY GABRIŠ? Hovorí riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave podplukovník Miloslav ČAPLOVIČ."

M. ČAPLOVIČ:

"Ladislav ŠKULTÉTY GABRIŠ bol významnou osobnosťou nielen vojenských dejín Slovenska, ale aj vojenských dejín celého Uhorska a dá sa povedať, že sa zapísal do svetových vojenských dejín ako vojak, ktorý najdlhšie slúžil svojmu panovníkovi, svojej vlasti. Ladislav ŠKULTÉTY GABRIŠ sa narodil v Mojtíne, na území dnešného Slovenska, vtedy v Uhorsku. Po tom, čo jeho otec slúžil vo viacerých plukoch habsburskej armády, tak aj mladý 12-ročný Ladislav ŠKULTÉTY GABRIŠ sa stal husárom a slúžil v jednotkách pluku, ktorému neskôr velil známy maršál Andrej HADIK, ktorý sa vyznamenal v 7-ročnej vojne. Ladislav ŠKULTÉTY GABRIŠ počas svojho života prešiel 22 veľkých bitiek, slúžil neskôr v legendárnom 8. husárskom pluku, kde sa stal aj zástavníkom tohto pluku a dá sa povedať, že až do svojho konca, do sklonku svojho života slúžil v tejto jednotke ako zástavník. On zomrel v roku 1831, prešiel všetky bojiská, zúčastnil sa napríklad napoleónskych vojen a takisto ďalších bojov, či už na strážení hraníc v Sedmohradsku a podobne. Keď jeho pluk slúžil, dá sa povedať čestnú stráž na dvore u panovníka, na habsburskom dvore vo Viedni, tak si ho vtedy vyše 70-ročného všimol aj cisár František, ktorý keď ho zbadal a opýtal sa, že koľko rokov slúži, tak povedal, že mu ponúka miesto dôstojníka so všetkými zaopatreniami, keďže toľko rokov slúžil panovníkovi. On ho poprosil, Ladislav ŠKULTÉTY GABRIŠ, vtedy zástavník, aby mohol slúžiť až do svojej smrti ako zástavník svojho pluku, na čo mu, samozrejme, panovník vyhovel. Pripísal mu všetky dôstojnícke pôžitky a takisto dostal aj 100 zlatiek ročne ako podporu na úrovni dôstojníka. Ladislav ŠKULTÉTY GABRIŠ bol hlboko veriaci človek a samozrejme takýmto spôsobom aj žil a zomrel, keď mal vyše 90 rokov."

M. MINÁR:

"Vzhľadom na to, že cintorín v Rumunsku bude zrušený, podarilo sa Slovensku v spolupráci s rumunskými orgánmi previezť telesné pozostatky Ladislava ŠKULTÉTYHO GABRIŠA na Slovensko a 27. júna budú slávnostne uložené do rodnej hrude v jeho rodnom Mojtíne. Hovorí starostka obce pani Eva GABRIŠOVÁ."

E. GABRIŠOVÁ:

"Je to niečo úžasné, bolo to plné očakávaní, sami sme nevedeli, ako celý ten proces bude prebiehať, či nevzniknú nejaké nepredvídané udalosti. Ale sme veľmi prekvapení aj prívetivosťou a ústretovosťou rumunských Slovákov, ktorí tam žijú. Tí nám veľmi pomohli a sprevádzali nás od hraníc až do miesta posledného odpočinku, do Aradu. Myslím, že si zaslúži vrátiť sa do svojho rodiska, pretože podľa informácií vieme, že ako 10-ročný odtiaľ odišiel. Nevieme zistiť, či sa niekedy podarilo mu tam vrátiť a je to veľká česť a myslím, že aj pre Mojtín významná udalosť. Nielen celoslovenská, ale aj celosvetová."

M. MINÁR:

"Spokojnosť nad tým, že telesné pozostatky Ladislava ŠKULTÉTYHO GABRIŠA budú spočívať v Mojtíne, vyjadril aj správca farnosti Peter BADŽGOŇ."

P. BADŽGOŇ:

"Jeden z tých dôvodov, pre ktorý sa rozhodlo toto vykonať, realizovať je to, že aj naša farnosť mojtínska, Mojtín má 150. výročie a práve aj cisársky večný vojak okrem toho, že aj zo záznamov vidieť, aj či už zo spomienok jeho kaplána, ktorý hovorí, že bol veľmi veriaci človek, pri všetkých veciach, ktoré mal, si zachoval svoju vnútornú identitu, duchovné bohatstvo, tak potom samozrejme pre Mojtinárov znamenal aj tým veľa, že vďaka aj jeho dobrote, láskavosti, ale aj toho, že sa zriekol napríklad svojho žoldu, je dnes z veľkej časti postavený kostol na Mojtíne, ktorý je zasvätený práve sv. Cyrilovi a Metodovi, a teda aj teraz máme rok Cyrila a Metoda, rok viery, kedy sa snažíme prehlbovať si toto svoje povedomie, identity kresťana, veriaceho človeka v akýchkoľvek situáciách čo žijeme, zachovať si tú identitu veriaceho človeka, kresťana tak, ako to dokázal ŠKULTÉTY GABRIŠ a pre Mojtinárov naozaj je to kus identity."

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu