Formačný týždeň kňazov a diakonov Ordinariátu

Obrázok k článku  
V dňoch 9. - 13. októbra 2017 sa v prešovskom exercičnom dome pátrov Jezuitov uskutočnila pravidelná formácia kňazov a diakonov Ordinariátu ozbrojených síl, ozbrojených a záchranných zborov a finančnej správy Slovenskej republiky.
V úvode pracovnej časti formácie ordinár predstavil nových „robotníkov“ v Ordinariáte - štyroch vojenských kaplánov a diakona.
Prvý deň formačného týždňa bol venovaný nosnej téme synody Ordinariátu – životu a pôsobeniu kňazov v tak špecifickom prostredí ozbrojených síl a ozbrojených i záchranných zborov.
Obsah druhého dňa bol zameraný na odborné prehĺbenie vedomostí a zručností pri poskytovaní pomoci ľuďom postihnutých závislosťami modernej doby.
V ďalšie dni boli opätovne analyzované témy synody, s cieľom zadefinovať vízie v oblasti pastoračnej starostlivosti o rodiny a podpory kresťanských laikov pracujúcich v silových zložkách a záchranných zboroch.
Permanentná formácia kňazov je nevyhnutná pre ich čo najúčinnejšiu službu veriacim, ku ktorým sú kňazi poslaní. V Ordinariáte sa takáto formácia uskutočňuje každoročne v trvaní piatich pracovných dní. Potreba pravidelnej formácie duchovných Ordinariátu je zakotvená aj v dokumentoch synody Ordinariátu.

Autor: Ordinariát OS a OZ SR, - Dátum: 18.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 190


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu