Ďakovná sv. omša a sviatosť birmovania na AOS v Liptovskom Mikuláši

Obrázok k článku            
V piatok 7. júla 2017 sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika slávila ďakovná sv. omša, ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR mons. František Rábek spolu s miestnym vojenským dekanom P. Tomášom Huďom SchP a s vojenským kaplánom Michalom Križákom. Počas eucharistickej slávnosti sme poďakovali dobrému Bohu za nových poručíkov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 1. stupňa a v ten istý deň boli promovaní na bakalárov. Zároveň počas sv. omše prijali z rúk otca ordinára sviatosť birmovania štyria mladí farníci – dvaja študenti akadémie a dve rodinné príslušníčky zamestnancov AOS. Ordinár ich povzbudil k tomu, aby noví birmovanci boli príkladnými kresťanmi v podmienkach, v ktorých žijú a pracujú – v štátnej službe ako vojaci - kadeti či v civilnom zamestnaní.
 

Autor: ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa SchP, Foto: Ing. Danuša Spilá - Dátum: 10.07.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 38


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu