62. celoeurópska konferencia vojenských katolíckych duchovných v Berlíne

Obrázok k článku
 
V dňoch od 23. do 27. novembra 2017 v mestskej časti Berlína Steglitz sa konala už v poradí 62. celoeurópska konferencia vojenských katolíckych duchovných. Ústrednou témou tohtoročného stretnutia katolíckych kaplánov Európy bola : „národnosť verzus náboženstvo“. 
Katolícki vojenskí kapláni z rôznych krajín Európy boli účastní prednášok na témy : „Národ a náboženstvo. Symbióza alebo rešpektovaný dištanc“;  „Svetový návrat náboženského nacionalizmu“; „Spojitosť náboženstva a národnosti na Ukrajine“; „Realita kňazskej služby v ozbrojených silách a využívanie prostriedkov na jej lepšiu realizáciu“...  Súčasťou konferencie bolo aj stretnutie s generálnym vikárom Bundeswehru Mons. Reinholdom Bartmannom a s vojenským biskupom Nemecka Mons. Dr. Franz-Josef Overbeckom. Budovanie vzájomných vzťahov, prehlbovanie poznania reality katolíckej duchovnej služby v ďalších krajinách Európy a utužovanie jednoty medzi koaličným vojenským klérom bolo hlavným poslaním tejto konferencie. Duchovnú službu Ordinariátu OS a OZ SR zastupoval v mene ordinára Mons. Františka Rábeka štábny kaplán dk Kuchyňa kpt. ThDr. Slavko Ganaj, PhD. K jednote zúčastnených určite prispieval aj každodenný čas spoločnej modlitby a slávenia Eucharistie v neďalekej Bazilike sv. ruženca.
 
 

Autor: kpt. Slavko Ganaj, Foto: Archív kpt. Ganaja - Dátum: 06.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 197

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu