26. medzinárodná vojenská pešia púť z Varšavy do Čenstochovej

Obrázok k článku
 V dňoch 4. – 14. augusta 2017 skupina dvanástich slovenských vojakov pod vedením vojenského duchovného 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, por. Mgr. Slavomíra Krajňáka,  spolu so stovkami svojich kolegov z Poľska a ďalších armád putovala z Varšavy do Čenstochovej. Počas tohtoročnej, už  26. medzinárodnej vojenskej  pešej púte, vojaci prešli vyše tristo kilometrov. Putovanie bolo sprevádzané modlitbami, katechézami i osobnými svedectvami veriacich vojakov a ich rodín. Na ôsmi deň púte sa k putujúcim vojakom pridal Ordinár OS a OZ SR, Mons. František Rábek a tak spolu vstúpili na čenstochovskú Jasnú Horu, najvýznamnejšie pútnické miesto Poľska. Púť delegácie slovenských vojakov začala svätou omšou vo vojenskej kaplnke v Ružomberku, ktorú celebroval generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR, mjr. Mons. Bartolomej Juhás.

Autor: PaedDr. Milan Jozek, PhD., Foto: Vikariát ZVJS - Dátum: 15.08.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 35


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu