25. výročie posviacky kaplnky

Obrázok k článku

Dňa 30.07.2017 navštívil Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR obec Setechov, kde si spolu s prítomnými veriacimi po 25 rokoch pripomenul posviacku miestnej kaplnky. Posviacka sa konala 2.8.1992. Otec biskup tak s radosťou reagoval na pozvanie farára farnosti Petrovice, vdp. Štefana Gužika. Mons. Rábek v príhovore k prítomným zdôraznil význam ochoty prichádzať do chrámu, a že rôzne ťažkosti nemôžu odradiť skutočného kresťana v tejto činnosti. Pripomenul, že liturgia je vlastne činnosť v prospech druhých, spoločnosti, kde v prvom rade má ísť o vzťah k Pánu Bohu. Sprostredkovateľom sa stáva Ježiš Kristus, ktorý nás zastupuje tiež pred Bohom Otcom, prostredníctvom obety, pokory či lásky. On prosil za nás na kríži, za naše životy - pokračoval ďalej Mons. Rábek – práve toto bola pravá a skutočná liturgia, v ktorej si okrem pripomenutia obety na kríži sprítomňujeme Ježiša Krista medzi nami. Jeho slová, “Toto robte na moju pamiatku“, sú toho znakom. Kristus nás pozýva, aby sme sa k nemu pripájali, a tak nás On sám mohol posilňovať pre chvíle každodenného života a tiež mohol posielať meniť svet najviac ako sa dá. A práve tu má význam naša obeta, keď konáme dobro, s láskou napomíname, vytrvalo prosíme a ďakujeme. Skutočnému kresťanovi sa preto oplatí prichádzať na svätú omšu. V závere homílie otec biskup Rábek pripomenul, že krstom sme sa všetci začlenili do kňazského poslania, tkz. krstného kňazstva. A tak chrám môže byť miestom, kde vrcholí prežitý týždeň. Po skončení bohoslužby sa otec biskup Rábek pozdravil aj osobne s niektorými farníkmi, zvlášť veľa priestoru venoval tým najmenším.


Autor: PaedDr. Milan Jozek, PhD., Foto: PaedDr. Milan Jozek, PhD. - Dátum: 31.07.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 33


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu