Tlačové správy


Obrázok k článku: Trojkráľové požehnanie

Trojkráľové požehnanie

Nie nadarmo sa hovorí, že bez Božieho požehnania je akékoľvek ľudské úsilie úplne zbytočné. Práve preto sa stala už každoročným zvykom zo strany or...
Obrázok k článku: Ordinár OS a OZ SR na štedrý deň navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre

Ordinár OS a OZ SR na štedrý deň navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre

Zámer potešiť a povzbudiť naplnil 24.12.2018 krátko pred poludním ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, keď navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre. J...
Obrázok k článku: Adventné vystúpenie v Leopoldove

Adventné vystúpenie v Leopoldove

Dňa 13.12.2018 v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov sa uskutočnilo hudobné adventné vystúpenie pod vedením kapely Lámačské chvály. Vystúpenie začalo v  doobe...
Obrázok k článku: Sv. Mikuláš opäť aj v Kuchyni

Sv. Mikuláš opäť aj v Kuchyni

Začiatok mesiaca december (1.12.2018) sa niesol na letisku Kuchyňa v duchu očakávania i privítania sv. Mikuláša zo strany vyše stovky detí profesio...
Obrázok k článku: Pastoračná návšteva Lotyšska

Pastoračná návšteva Lotyšska

V dňoch 27. novembra až 7. decembra 2018 realizoval por. ThDr. Stanislav Dulák PhD, pastoračnú návštevu profesionálnych vojakov, pôsobiacich vo voj...
Obrázok k článku: Formačný víkend v Bardejovských Kúpeľoch

Formačný víkend v Bardejovských Kúpeľoch

Počas posledného novembrového víkendu, v dňoch 23. – 25. novembra 2018, sa Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch otriasalo pod váhou príslušníkov...
Obrázok k článku: Ordinár Mons. Rábek vysluhoval nižšie svätenia.

Ordinár Mons. Rábek vysluhoval nižšie svätenia.

Dňa 24. novembra 2018, v predvečer sviatku Krista Kráľa, pri svätej omši o 16:00 v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch vysluhoval Mons. Frant...
Obrázok k článku: Evanjelizačný koncert pre odsúdených v Ružomberku

Evanjelizačný koncert pre odsúdených v Ružomberku

Dňa 25.11.2018 vystúpila v ÚVTOS Ružomberok hudobná skupina Bétel. Mladí z Hlohovca a okolia zo spoločenstva rímsko-katolíckej cirkvi a turično-cha...
Obrázok k článku: Otvorenie cintorína v Trenčíne

Otvorenie cintorína v Trenčíne

Vojenský cintorín v Trenčíne, časti Kubra bol po štvorročnej rekonštrukcii slávnostne otvorený 11. novembra 2018 pri príležitosti 100 výročia ukonč...
Obrázok k článku: Výročie požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva v Košiciach

Výročie požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva v Košiciach

Dňa 7. novembra 2018 uplynul rok od požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva v Košiciach pre veriacich z radov colníkov. Colníci a zamestnanci zišl...
Obrázok k článku: 30. výročie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

30. výročie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

  Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou  bol daný do užívania dňa 3. novembra 1988  Rozkazom Ministra spravodlivosti. Ak...
Obrázok k článku: Sviatosť birmovania v Ružomberku

Sviatosť birmovania v Ružomberku

Dňa 21.10.2018, v kostole Premenenia Pána v Liskovej prijalo 31 mladých ľudí sviatosť birmovania. Mons. František Rábek povzbudil týchto birmovanco...
Obrázok k článku: Duchovné cvičenia kňazov ordinariátu

Duchovné cvičenia kňazov ordinariátu

V dňoch 8. až 12. októbra 2018 sa v Prešove, v exercičnom dome sv. Ignáca konali pravidelné duchovné cvičenia pre kňazov Ordinariátu Ozbrojených sí...
Obrázok k článku: Konferencia o medzinárodných vojenských púťach

Konferencia o medzinárodných vojenských púťach

Konferencia PMI V dňoch 1.10. – 5.10.2018 sa v Bruseli konala Medzinárodná konferencia PMI (Pèlerinage Militaire Imternationale – Medzinárodná voj...
Obrázok k článku: Návšteva o. arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v Leopoldove

Návšteva o. arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v Leopoldove

  Vzácnou návštevou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov poctili dňa 23. septembra 2018 arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkv...
Obrázok k článku: Nová krstiteľnica v kaplnke AOS

Nová krstiteľnica v kaplnke AOS

Vojenská farnosť sv. Jany z Arku na AOS v Liptovskom Mikuláši dostala do daru novú  krstiteľnicu. Jej autorom  a zároveň darcom je miestny farní...
Obrázok k článku: Medzinárodná vojenská púť v Ríme

Medzinárodná vojenská púť v Ríme

Do svätého mesta Jeruzalema pútnikov priťahuje skutočnosť, že tam živý Kristus vykonal všetko to, čo bolo potrebné pre našu spásu. Večné mesto Rím ...
Obrázok k článku: Prezentácii knihy Slovengbat

Prezentácii knihy Slovengbat

Kniha o vojakoch v misiách UNPROFOR a UNTAES Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Františka Rábek sa v sobotu 15. septembra v Palárikov...
Obrázok k článku: 27. medzinárodná vojenská pešia púť Čenstochová 2018

27. medzinárodná vojenská pešia púť Čenstochová 2018

  V dňoch 5. - 14. augusta 2018 sa uskutočnila v poradí už 27. medzinárodná vojenská pešia púť Varšava – Čenstochová v Poľsku za účasti vojens...
Obrázok k článku: ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ SV. MAXIMILIÁNA V ÚVTOS - HRNČIAROVCIACH NAD PARNOU.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MAXIMILIÁNA V ÚVTOS - HRNČIAROVCIACH NAD PARNOU.

Dňa 11. 08. 2018 oslávila Personálna farnosť sv. Maximiliána Máriu Kolbeho ÚVTOS Hrnčiarovce nad parnou,  titul kaplnky tohto vzácneho mučeníka . ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu