Obrázok k článku: 26. medzinárodná vojenská  pešia púť z Varšavy do Čenstochovej

26. medzinárodná vojenská pešia púť z Varšavy do Čenstochovej

 V dňoch 4. – 14. augusta 2017 skupina dvanástich slovenských vojakov pod vedením vojenského duchovného 21. zmiešaného mechanizovaného práporu T...
Obrázok k článku: ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RYTIERA NEPOŠKVRNENEJ V ÚVTOS HRNČIAROVCE NAD PARNOU.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RYTIERA NEPOŠKVRNENEJ V ÚVTOS HRNČIAROVCE NAD PARNOU.

         Dňa 12. 8. 2017 oslávila Personálna farnosť sv. Maximiliána Máriu Kolbeho ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, titul kaplnky tohto vzácn...
Obrázok k článku: Vysluhovanie akolytátu v kaplnke MO a poďakovanie za viacročnú službu na Vikariáte OS SR

Vysluhovanie akolytátu v kaplnke MO a poďakovanie za viacročnú službu na Vikariáte OS SR

Čas sa dotýka aj života v Ordinariáte OS a OZ SR. Týmito slovami uviedol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek bohoslužbu dňa 31.7.2017 v kap...
Obrázok k článku: Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici

Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici

„Ježiš Kristus, Syn Boží, sa obetoval za nás. Tento jeho veľký dar sa sprítomňuje vo svätej liturgii, preto sv. Cyril, sv. Metod a s nimi i sv. ...
Obrázok k článku: 25. výročie posviacky kaplnky

25. výročie posviacky kaplnky

Dňa 30.07.2017 navštívil Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR obec Setechov, kde si spolu s prítomnými veriacimi po 25 rokoch pripomenul po...
Obrázok k článku: Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

 Aj v tomto roku v čase od 2.júla do 11.júla sa uskutočnil Letný detský tábor pre deti profesionálnych vojakov vo veku od 6 do 16 rokov. Už sa s...
Obrázok k článku: Slávnostná promócia absolventov na Akadémii PZ

Slávnostná promócia absolventov na Akadémii PZ

Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR sa dňa 28.06.2017 zúčastnil slávnostnej promócie absolventov bakalárskeho štúdia na Akadémii Policajné...
Obrázok k článku: Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

 Tradičné stretnutie seniorov s Ordinárom OS a OZ SR sa v tomto roku uskutočnilo 28.06.2017, v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. ...
Obrázok k článku: Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

            V dňoch 5. – 9. júna sa konala konferencia NAFCCC (Nato Air Force Chaplains Consultative Committee) v priestoroch hotela Vígľaš na s...
Obrázok k článku: VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

Dňa 11.06.2017 sa v Katedrálnom chráme sv. Šebastiána konalo slávnostné stretnutie kňazov Ordinariátu OS a OZ SR so svojim biskupom – ordinárom,...Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu