Obrázok k článku: Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

Ordinariátny tábor na Smrekovici 2017

 Aj v tomto roku v čase od 2.júla do 11.júla sa uskutočnil Letný detský tábor pre deti profesionálnych vojakov vo veku od 6 do 16 rokov. Už sa s...
Obrázok k článku: Slávnostná promócia absolventov na Akadémii PZ

Slávnostná promócia absolventov na Akadémii PZ

Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR sa dňa 28.06.2017 zúčastnil slávnostnej promócie absolventov bakalárskeho štúdia na Akadémii Policajné...
Obrázok k článku: Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

Seniori sa stretli s ordinárom OS a OZ SR v katedrále sv. Šebastiána

 Tradičné stretnutie seniorov s Ordinárom OS a OZ SR sa v tomto roku uskutočnilo 28.06.2017, v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. ...
Obrázok k článku: Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

            V dňoch 5. – 9. júna sa konala konferencia NAFCCC (Nato Air Force Chaplains Consultative Committee) v priestoroch hotela Vígľaš na s...
Obrázok k článku: VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

Dňa 11.06.2017 sa v Katedrálnom chráme sv. Šebastiána konalo slávnostné stretnutie kňazov Ordinariátu OS a OZ SR so svojim biskupom – ordinárom,...
Obrázok k článku: Slávnosť výročia posviacky Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

Slávnosť výročia posviacky Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

          Vojenský Ordinariát dňa 11. 6. 2017 slávil VIII. výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Ponti...
Obrázok k článku: Pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove

Pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove

Dňa 16.5.2017 sa v Prešove konal pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove. Pohrebné obrady viedol Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rá...
Obrázok k článku: Duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR.

Duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR.

  V dňoch 30.4. – 5.5. 2017 sa v exercičnom dome sv. Ignáca z Loyoly v Prešove, konali duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR. Na pozvanie...
Obrázok k článku: Birmovka v Liskovej

Birmovka v Liskovej

Dňa 23. apríla 2017 – v nedeľu Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Liskovej udelil ordinár Mons. František Rábek iniciačné sviatosti jednej ...
Obrázok k článku: Veľká noc slovenskej misie v Lotyšsku

Veľká noc slovenskej misie v Lotyšsku

  Slovenskí vojaci vo výcvikovom zoskupení Štefánik v Lotyšsku slávili bohoslužby Veľkonočných sviatkov v slovenskom jazyku. Liturgické obrady b...Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu