• Príslušníci Ordinariátu OS a OZ SR putovali do Zalaváru.

  Obrázok k článku Príslušníci Ordinariátu OS a OZ SR putovali do Zalaváru.

  V sobotu 18. júna 2016 príslušní ordinariátu spolu so svojím ordinárom Mons. Františkom Rábekom sa vydali na jednodňovú púť do maďarského Zalaváru, bývalého Blatnohradu, sídla kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa. Toto Pribinovo sídlo je miestom...

 • Pútnici z Ordinariátu OS a OZ SR na púti v Lurdoch.

  Obrázok k článku Pútnici z Ordinariátu OS a OZ SR na púti v Lurdoch.

  Príslušníci Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením Mons. Františka Rábeka sa v dňoch 20. - 22. mája 2016 zúčastnili 58. medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch vo Francúzsku. Medzi nimi aj v tomto roku ...

 • Jubileum vojakov a policajtov v Ríme

  Obrázok k článku Jubileum vojakov a policajtov v Ríme

  V dňoch 29. apríla až 1. mája 2016 sa v Ríme pri príležitosti tridsiateho výročia promulgácie apoštolskej konštitúcie sv. Jána Pavla II. Spirituali militum curae, ktorou sa riadi činnosť Ordinariátov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, usk...

 • Pútnické zájazdy s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2016 - info pre záujemcov

  Obrázok k článku Pútnické zájazdy s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2016 - info pre záujemcov

  Pre záujemcov o účasť na pútiach s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2016 oznamujeme, že v tomto roku sa uskutočnia nasledovné púte: 1.) 58. medzinárodná vojenská púť do Lúrd vo Francúzsku termín: 18.- 24. mája 2016 (odchod 18. mája, návr...


Obrázok k článku: Výročie posviacky vojenskej katedrály.

Výročie posviacky vojenskej katedrály.

V nedeľu 12. júna 2016 Ordinariát OS a OZ SR oslávil 7. výročie posviacky svojej katedrály sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Pri tejto p...
Obrázok k článku: Úmrtie väzenského kaplána.

Úmrtie väzenského kaplána.

Vo veku 60 rokov zomrel kňaz Ordinariátu OS a OZ SR mjr. Mgr. Tussia Umba Dimbi – väzenský kaplán v ÚVV a ÚVTOS Nitra. Pohrebné obrady spojené...
Obrázok k článku: Slávenie Jubilejného roku príslušníkmi Ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

Slávenie Jubilejného roku príslušníkmi Ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

  V rámci slávenia Jubilejného roku milosrdenstva sa v Ríme od 29. apríla do 1. mája 2016 uskutočnila jubilejná púť príslušníkov armády, políc...
Obrázok k článku: Dobrovoľníci prešli Milosrdnou bránou

Dobrovoľníci prešli Milosrdnou bránou

V nedeľu 10.4.2016 si dobrovoľníci Katolíckej väzenskej duchovnej služby (KVDS) z Hrnčiaroviec nad Parnou vykonali púť k Milosrdnej bráne do kat...
Obrázok k článku: Vyhlásenie vojenskej farnosti

Vyhlásenie vojenskej farnosti

Dňa 1.4.2016 bola v priestoroch kaplnky 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov (21.zmpr Trebišov) ordinárom Ozbrojených síl a ozbrojený...
Obrázok k článku: Ordinár OS a OZ SR vyslúžil sviatosti príslušníkom v Dubnici nad Váhom

Ordinár OS a OZ SR vyslúžil sviatosti príslušníkom v Dubnici nad Váhom

V nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 zavítal do Dubnice nad Váhom ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, aby vyslúžil sviatosť krstu...
Obrázok k článku: Krížová cesta na pútnickom mieste v Marianke.

Krížová cesta na pútnickom mieste v Marianke.

  V rámci duchovného prežívania udalostí Veľkého týždňa sa vyše 60 príslušníkov a zamestnancov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a členovia...
Obrázok k článku: PASTIERSKY LIST ORDINÁRA OS a OZ SR K VEĽKEJ NOCI.

PASTIERSKY LIST ORDINÁRA OS a OZ SR K VEĽKEJ NOCI.

PASTIERSKY LIST ORDINÁRA OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY K VEĽKEJ NOCI 2016     Drahí členovia Ordinariátu, vážení ...
Obrázok k článku: Krížová cesta ozbrojených zložiek v Malackách

Krížová cesta ozbrojených zložiek v Malackách

  V piatu pôstnu nedeľu (13.3.2016) v podvečerných hodinách sa uskutočnila krížová cesta príslušníkov Ordinariátu OS a OZ SR v priestoroch fran...
Obrázok k článku: Výročie vzniku Ordinariátu OS a OZ SR a štvrté zasadanie synodálneho zhromaždenia.

Výročie vzniku Ordinariátu OS a OZ SR a štvrté zasadanie synodálneho zhromaždenia.

V priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa 10. marca uskutočnilo v poradí štvrté synodálne zhromaždenie kňazov a laikov Ordinariát...

EOD Trials 2016


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu