Obrázok k článku: Vojaci na misii UNFICYP spoznávali Cyprus.

Vojaci na misii UNFICYP spoznávali Cyprus.

V čase osobného voľna sa slovenskí vojaci misie UNFICYP vybrali dňa 4. 7. 2015 na pohorie Troodos, kde navštívili miestne kultúrne pamiatky a...
Obrázok k článku: Púť k hrobu sv. Barnabáša.

Púť k hrobu sv. Barnabáša.

Dňa 11. júna na sviatok sv. Barnabáša sa niektorí slovenskí vojaci mierovej misie UNFICYP a africkí študenti z Eastern Mediterranean Universi...
Obrázok k článku: Katolícki vojenskí kapláni v Hamburgu.

Katolícki vojenskí kapláni v Hamburgu.

V dňoch 21. až 26. júna 2015 usporiadalo Centrum pre etickú výchovu v ozbrojených silách "Úvodný kurz mierovej etiky" pre katolíckych vojensk...
Obrázok k článku: Púť hasičov a záchranárov.

Púť hasičov a záchranárov.

Duchovná služba Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zorganizovala v dňoch 19.-20.6. púť hasičov a záchranárov k hrobu ranokresťanského svätca,...
Obrázok k článku: Koncert v ÚVTOS - Hrnčiarovce nad Parnou.

Koncert v ÚVTOS - Hrnčiarovce nad Parnou.

Dňa 21. 06. 2015 v nedeľu dopoludnia odsúdení muži mali možnosť zúčastniť sa na netradičnej sv. omši v rockovom štýle, ktorú hudobne sprevádzala...
Obrázok k článku: Divadelné predstavenie v ÚVTOS Levoča

Divadelné predstavenie v ÚVTOS Levoča

Dňa 4.6.2015 navštívili Ústav výkonu trestu a odňatia slobody žiaci II. stupňa Literárno dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Levoči,...
Obrázok k článku: Hasiči pre deti

Hasiči pre deti

Dňa 27. mája 2015 hasiči HaZÚ Bratislava na HS Radlinského pripravili exkurziu pre 35 detí so sluchovým postihnutím zo ZŠ Drotárska. Výborn...
Obrázok k článku: Delegácia Ozbrojených  síl a ozbrojených zborov SR na 57. medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch vo Francúzsku

Delegácia Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR na 57. medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch ...

Delegácia Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením Mons. Františka Rábeka sa v dňoch 15. - 17. mája 201...
Obrázok k článku: Prvé sväté prijímanie vo vojenskej farnosti sv. Martina v Martine

Prvé sväté prijímanie vo vojenskej farnosti sv. Martina v Martine

V nedeľu 10. mája 2015 vo vojenskej kaplnke povýšenia sv. kríža v kasárňach Martin Sever, pristúpili ku sviatosti eucharistie štyri deti profesi...
Obrázok k článku: Sviečka vďaky

Sviečka vďaky

Z iniciatívy prezidenta Slovenskej republiky sa dňa 8.5. 2015  konali na viacerých cintorínoch 2. Svetovej vojny pietne akty zapálenia sviečok p...Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu