• Štvrťstoročie služby Bohu

  Obrázok k článku Štvrťstoročie služby Bohu

    Biskupský vikár Mons. František Bartoš si 23. augusta 2016 pripomenul 25. výročie kňazskej vysviacky. Spolu s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom a duchovnými ordinariátu slúžil ďakovnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána. Otec Fra...

 • V Ústave na výkon trestu odňatia slobody sa spomínalo.

  Obrázok k článku V Ústave na výkon trestu odňatia slobody sa spomínalo.

  (Leopoldov, 20. augusta 2016) - Desiatky ľudí si prišlo uctiť pamiatku tých, ktorí za múrmi väznice trpeli počas komunistického režimu. Svätú omšu vo Farskom kostole sv. Ignáca celebroval Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbroje...

 • Vojenská pešia púť do Čenstochovej 2016

  Obrázok k článku Vojenská pešia púť do Čenstochovej 2016

  Dňa 4. 8. 2016 sa delegácia slovenských vojakov v zložení: npor. Mgr. Ján OSTAPČUK vedúci delegácie, por. Ing. Peter MAČOR, rtm. Mária BENČOVÁ, rtn. Pavol JANIGA a vodič des. Marek TARČÁK vydala na vojenskú pešiu púť z Varšavy do Čenstochovej. P...

 • 25. výročie biskupskej služby ordinára OS a OZ SR

  Obrázok k článku 25. výročie biskupskej služby ordinára OS a OZ SR

  Dňa 24. júla 2016 ordinár OS a OZ SR J. Ex. Mons. František Rábek si pripomenul na ďakovnej sv. omši vo svojom rodisku v Močenku 25. výročie biskupskej služby. Otec biskup prijal biskupskú vysviacku z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca. Za pr...


Obrázok k článku: Svetové dni mládeže

Svetové dni mládeže

  V deň spomienky na svätého Gorazda 27. júla 2016 v skorých ranných hodinách odišli z Bratislavy zástupcovia mladých vojakov, členov Ordinariá...
Obrázok k článku: Ženijný prázdninový týždeň.

Ženijný prázdninový týždeň.

V týždni od 4.7.2016, 6.7.-8.7.2016 sa po tretí raz otvorili brány Ženijného práporu Sereď (žpr) 46 deťom profesionálnych vojakov práporu vo vek...
Obrázok k článku: Ordinariátny detský tábor na Smrekovici

Ordinariátny detský tábor na Smrekovici

              Začiatkom letných detských prázdnin už dlhoročne organizuje Ordinariát OS a OZ SR letný detský tábor na Smrekovici pre detičky profe...
Obrázok k článku: Pútníci Ordinariátu OS a OZ SR v Levoči.

Pútníci Ordinariátu OS a OZ SR v Levoči.

V dňoch 2. a 3. júla 2016 príslušníci Ordinariátu OS a OZ SR pod vedením svojho ordinára Mons. Františka Rábeka z príležitosti mariánskeho sviat...
Obrázok k článku: Výročie posviacky vojenskej katedrály.

Výročie posviacky vojenskej katedrály.

V nedeľu 12. júna 2016 Ordinariát OS a OZ SR oslávil 7. výročie posviacky svojej katedrály sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Pri tejto p...
Obrázok k článku: Úmrtie väzenského kaplána.

Úmrtie väzenského kaplána.

Vo veku 60 rokov zomrel kňaz Ordinariátu OS a OZ SR mjr. Mgr. Tussia Umba Dimbi – väzenský kaplán v ÚVV a ÚVTOS Nitra. Pohrebné obrady spojené...
Obrázok k článku: Jubileum vojakov a policajtov v Ríme

Jubileum vojakov a policajtov v Ríme

V dňoch 29. apríla až 1. mája 2016 sa v Ríme pri príležitosti tridsiateho výročia promulgácie apoštolskej konštitúcie sv. Jána Pavla II. Spir...
Obrázok k článku: Slávenie Jubilejného roku príslušníkmi Ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

Slávenie Jubilejného roku príslušníkmi Ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

  V rámci slávenia Jubilejného roku milosrdenstva sa v Ríme od 29. apríla do 1. mája 2016 uskutočnila jubilejná púť príslušníkov armády, políc...
Obrázok k článku: Dobrovoľníci prešli Milosrdnou bránou

Dobrovoľníci prešli Milosrdnou bránou

V nedeľu 10.4.2016 si dobrovoľníci Katolíckej väzenskej duchovnej služby (KVDS) z Hrnčiaroviec nad Parnou vykonali púť k Milosrdnej bráne do kat...
Obrázok k článku: Vyhlásenie vojenskej farnosti

Vyhlásenie vojenskej farnosti

Dňa 1.4.2016 bola v priestoroch kaplnky 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov (21.zmpr Trebišov) ordinárom Ozbrojených síl a ozbrojený...

EOD Trials 2016


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu