• Sviatosť birmovania v katedrále sv. Šebastiána

  Obrázok k článku Sviatosť birmovania v katedrále sv. Šebastiána

  Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek počas nedeľnej svätodušnej liturgie v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch, udelil sviatosť birmovania 47 birmovancom, ktorí sa pod vedením niektorých kaplánov Ordinariátu OS a OZ SR pripra...

 • Misia evanjelia Cyrila a Metoda nás učí zjednocovať - Zalavár 2017

  Obrázok k článku Misia evanjelia Cyrila a Metoda nás učí zjednocovať - Zalavár 2017

   Spoločná púť Ordinariátu OS a OZ SR a vojenského ordinariátu Maďarskej republiky do Blatnohradu (dnešný  Zalavár), bola jedným z impozantných momentov  prvej  júnovej soboty. Členovia týchto rezortov si zo svojimi príbuznými a známymi, pod ved...

 • Pútnici Ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Lurdoch

  Obrázok k článku Pútnici Ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Lurdoch

  Na pozvanie vojenského biskupa Ozbrojených síl Francúzskej republiky Mons. Luca Ravela sa 206 členná delegácia príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením J. Ex. Mons. Františka Rábeka zúčastnila 59. medzi...

 • Návšteva biskupa v Liptovskom Mikuláši - Ondrášovej

  Obrázok k článku Návšteva biskupa v Liptovskom Mikuláši - Ondrášovej

  Vojenská farnosť Liptovskom Mikuláši slávila 29. mája 2017 svoje patrocínium a odpustovú slávnosť – sviatok sv. Jany z Arku. Pri tejto príležitosti navštívil túto farnosť ordinár OS a OZ SR mons. František Rábek. Na pôde Akadémie OS SR gen. M.R...


Obrázok k článku: Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

Medzinárodná konferencia kaplánov vzdušných síl NATO

            V dňoch 5. – 9. júna sa konala konferencia NAFCCC (Nato Air Force Chaplains Consultative Committee) v priestoroch hotela Vígľaš na s...
Obrázok k článku: VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

VIII. výročie konsekrácie Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána a návšteva delegácie veriacich z Ríma.

Dňa 11.06.2017 sa v Katedrálnom chráme sv. Šebastiána konalo slávnostné stretnutie kňazov Ordinariátu OS a OZ SR so svojim biskupom – ordinárom,...
Obrázok k článku: Slávnosť výročia posviacky Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

Slávnosť výročia posviacky Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

          Vojenský Ordinariát dňa 11. 6. 2017 slávil VIII. výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Ponti...
Obrázok k článku: Pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove

Pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove

Dňa 16.5.2017 sa v Prešove konal pohreb tragicky zosnulých príslušníkov HZZ v Prešove. Pohrebné obrady viedol Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rá...
Obrázok k článku: Duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR.

Duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR.

  V dňoch 30.4. – 5.5. 2017 sa v exercičnom dome sv. Ignáca z Loyoly v Prešove, konali duchovné cvičenia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR. Na pozvanie...
Obrázok k článku: Birmovka v Liskovej

Birmovka v Liskovej

Dňa 23. apríla 2017 – v nedeľu Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Liskovej udelil ordinár Mons. František Rábek iniciačné sviatosti jednej ...
Obrázok k článku: Veľká noc slovenskej misie v Lotyšsku

Veľká noc slovenskej misie v Lotyšsku

  Slovenskí vojaci vo výcvikovom zoskupení Štefánik v Lotyšsku slávili bohoslužby Veľkonočných sviatkov v slovenskom jazyku. Liturgické obrady b...
Obrázok k článku: Vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Vigília Pánovho zmŕtvychvstania

 Požehnaním ohňa a zapálením veľkonočnej sviece – Paškálu, sa v katedrálnom  chráme sv. Šebastiána  v Bratislave – Krasňanoch začali v sobotu po...
Obrázok k článku: Slávenie utrpenia a smrti Pána

Slávenie utrpenia a smrti Pána

   O 15-tej hodine sa začali obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Predsedal im Mons. František Rábek, O...
Obrázok k článku: Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

   Večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch, sa začalo slávenie Veľkonočného trojdnia...Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu